2009.gada 6.jūnija Tukuma novada domes vēlēšanas
Partija "Mūsu zeme"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(4) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Artūrs Lipskis
2
Leonīds Kradevics
3
Vilnis Vecriņķis
4
Anna Lipska