2009.gada 6.jūnija Engures novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ligita Nelsone
2
Gatis Buraks
3
Baiba Dorne
4
Valda Pētersone
5
Viesturs Ošnieks
6
Svetlana Buraka
7
Andris Zakalovskis
8
Normunds Šērs
9
Ivars Juškēvics
10
Roberts Pētersons
11
Diāna Kēviša
12
Kaspars Kārkliņš
13
Mudīte Bērziņa
14
Irēna Dumbure
15
Artis Sils
16
Gita Rukse
17
Romāns Silovs
18
Līga Hartpenga