2009.gada 6.jūnija Engures novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(6) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Laimonis Krūmiņš
2
Elīna Ose
3
Jānis Spulis
4
Inese Vismane
5
Inese Krūmiņa
6
Olga Jefremova