2009.gada 6.jūnija Engures novada domes vēlēšanas
"DEMOKRĀTI.LV"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gints Kellers
2
Andra Mančasa
3
Agnese Skudra
4
Anita Jonāne
5
Linards Priede
6
Dace Dumbare
7
Guntis Stūrmanis
8
Ineta Vilde
9
Kaspars Gailis
10
Ints Skudra
11
Ieva Oborenko
12
Arturs Pētersons
13
Baiba Dzelme
14
Matīss Cīrulis