2009.gada 6.jūnija Jaunpils novada domes vēlēšanas
Jaunpils - Viesatas
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ligita Gintere
2
Guntis Gulbis
3
Inese Cine
4
Dace Adiņa
5
Kārlis Šteins
6
Raivo Altenburgs
7
Velga Pavlovska
8
Jānis Krūmiņš
9
Ojārs Drengers
10
Dzidra Krastiņa
11
Pēteris Baranovskis
12
Dagmāra Altenburga
13
Lidija Pavlova
14
Veronika Smirnova
15
Sandra Šteina
16
Andris Prikazs