2009.gada 6.jūnija Jaunpils novada domes vēlēšanas
Jaunpils novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inta Krūmiņa
2
Mārīte Petrova
3
Arvīds Jakovels
4
Māris Šteins
5
Inga Laimiņa
6
Mārtiņš Rasa
7
Līga Andreca
8
Daiga Petrova
9
Ivars Jaucis
10
Sandra Zariņa
11
Monta Gulbe
12
Gunta Kāle
13
Austra Sipeniece
14
Dina Liepa
15
Antra Supe
16
Ērika Stajuka