2009.gada 6.jūnija Jaunpils novada domes vēlēšanas
Mūsu novads
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Kaspars Leimanis
2
Sandra Vārpiņa
3
Guntis Nikolajevs
4
Gatis Dzeguze
5
Aigars Jakovels
6
Māris Metla
7
Dace Apsīte-Plezere
8
Kaspars Sīmanis
9
Gita Zeikmane
10
Ainārs Birģelis