2009.gada 6.jūnija Jaunpils novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Zinta Mielava
2
Ginta Medne
3
Ilze Rasa
4
Uldis Nikolajevs
5
Baiba Grāvīte
6
Uģis Kalviņš
7
Zita Krūmiņa
8
Uģis Kalps
9
Agita Kalviņa
10
Aigars Mizga
11
Ieva Eižvertiņa
12
Ramona Rozenberga
13
Anna Šteina