2009.gada 6.jūnija Jaunpils novada domes vēlēšanas
Viesatām būt!
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ēriks Strautiņš
2
Vilnis Rasa
3
Līga Bierande
4
Tālivaldis Rutkis
5
Andris Platacis
6
Aivars Petrovs
7
Raimonds Blūmanis
8
Ina Jurēvica
9
Evita Žukovska
10
Maija Ansberga
11
Aivis Jansons
12
Arnis Narbatovičs
13
Uldis Kalviņš