2009.gada 6.jūnija Jaunpils novada domes vēlēšanas
"Ozols"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Agris Smelteris
2
Vija Zīverte
3
Kārlis Jēkabsons
4
Knuts Rautseps
5
Izidors Čepuls
6
Anna Metla
7
Vairis Štolcers
8
Dainis Andersons
9
Māris Augulis