2009.gada 6.jūnija Ventspils novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Mucenieks
2
Mārtiņš Libkovskis
3
Andris Jaunsleinis
4
Guntars Reķis
5
Anita Pāvelsone
6
Ģirts Mazistabs
7
Ināra Sula
8
Viesturs Ameļins
9
Jānis Abakuks
10
Iluta Hemke-Lapsiņa
11
Voldemārs Akmentiņš
12
Dainis Veidemanis
13
Ilva Cērpa
14
Guntis Mačtams
15
Valdis Šmēliņš
16
Mārīte Ķīvite
17
Agris Āboliņš
18
Andris Veigulis