2009.gada 6.jūnija Ventspils novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gunita Ansone
2
Raitis Krūmiņš
3
Māris Dadzis
4
Juris Šauriņš
5
Zigrīda Krauze
6
Aldis Aumalis
7
Nellija Sileviča
8
Aira Kajaka
9
Ligita Indriksone
10
Aiga Strazdiņa
11
Uldis Frīdenbergs
12
Aivars Čaklis
13
Lāsma Millere
14
Ginta Roderte
15
Īrisa Roze
16
Pēteris Elsts
17
Elita Kuģeniece
18
Andris Bernāns