2009.gada 6.jūnija Ventspils novada domes vēlēšanas
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gaidis Bože
2
Dzidra Ceriņa
3
Jolanta Jakupāne
4
Ruta Pastare
5
Normunds Treijs
6
Dace Pūpoliņa
7
Skaidrīte Sproģe
8
Dzintra Grinberga
9
Džordžs Grants
10
Dainis Blumbergs