Kokneses novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(52)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
11
Mudīte Auliņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Direktore augstākā
2
15
Ārija Āre
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Noliktavas pārzine vidējā
3
3
Lauma Āre
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" skolotāja augstākā
4
4
Jānis Bakmanis
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" direktors augstākā
5
5
Imants Balodis
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" uzņemšanas nodaļas vadītājs augstākā
6
3
Ruta Borislava
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Priekšsēdētāja vidējā
7
6
Elvīra Broka
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" direktora vietniece informātikā augstākā
8
7
Ēriks Cīrulis
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" direktors augstākā
9
1
Viesturs Cīrulis
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" padomes priekšsēdētājs augstākā
10
8
Inguna Doktore
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" ārsts augstākā
11
1
Jānis Dzenis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Īpašnieks augstākā
12
9
Anda Elste
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" ģimenes ārsts augstākā
13
7
Velga Feldmane
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Mūzikas skolotāja augstākā
14
8
Gints Freibergs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašnieks vidējā
15
14
Renārs Gailītis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Students vidējā
16
10
Vineta Garkalne
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" lietvede vidējā
17
6
Dace Grele
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Vadītāja augstākā
18
10
Iveta Hveckoviča
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" īpašniece augstākā
19
3
Dagmāra Isajeva
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore augstākā
20
13
Ineta Kinne
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" sekretāre augstākā
21
6
Artūrs Kokins
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" remontstrādnieks, santehniķis vidējā
22
2
Gaļina Kraukle
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Direktore, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja augstākā
23
5
Līga Kraukle
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja augstākā
24
1
Anta Kučere
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" grāmatvede- menedžere augstākā
25
11
Inga Ķieģele
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" direktore augstākā
26
4
Maruta Lāce-Stalidzāne
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Juriste augstākā
27
8
Jānis Liepiņš
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Dienesta viesnīcas skolotājs augstākā
28
12
Jānis Liepiņš
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" valdes loceklis augstākā
29
16
Henriks Ločmelis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Saimniecības pārzinis augstākā
30
13
Jānis Miezītis
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētājs augstākā
31
14
Edgars Mikāls
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" valdes loceklis augstākā
32
2
Aivars Pastars
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" brigādes komandieris augstākā
33
15
Benita Peciņa
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" daiļdārzniece vidējā
34
17
Valentīna Puķīte
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" vadītāja vidējā
35
9
Solveiga Rasnača
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" sekretāre augstākā
36
2
Māris Reinbergs
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" direktors augstākā
37
15
Indra Rutka
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja vidējā
38
16
Vitālijs Rūrāns
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" distributors augstākā
39
12
Gita Rūtiņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Lektore, konsultante augstākā
40
14
Inga Skrebele
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
41
17
Aija Skudra
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" direktore augstākā
42
11
Malda Sokolovska
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktores vietniece izglītības jomā augstākā
43
4
Guntis Spēlmanis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" kurinātājs augstākā
44
9
Silvija Šeleste
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Īpašniece vidējā
45
13
Jurijs Tomaševskis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Īpašnieks vidējā
46
17
Kristīne Van Herka
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" lauksaimniece augstākā
47
7
Velta Verkeviča
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja augstākā
48
12
Edgars Verkevičs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" valdes loceklis vidējā
49
18
Dainis Vingris
"Tautas partija", "Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētājs augstākā
50
10
Tatjana Zeica
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" intensīvās terapijas māsa vidējā
51
5
Mārīte Zeilāne
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Ēdnīcas vadītāja augstākā
52
16
Dzintra Žilde
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" pensionāre vidējā