Skrīveru novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(70)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
3
Mareks Annuškāns
"Skrīveri - šodien un rīt" komercdirektors vidējā
2
3
Aigars Aņisimovs
Skrīveri - mūsu novads. tirdzniecības menedžeris vidējā
3
12
Maija Bāliņa
Skrīveri - mūsu novads. valdes priekšsēdētājs vidējā
4
4
Agita Beļūna
"Skrīveri - šodien un rīt" klientu menedžere augstākā
5
8
Laura Berķe
"Savējie" biedrs vidējā
6
1
Atis Bičkovskis
"Savējie" jurista palīgs vidējā
7
1
Iveta Biķerniece
KOPĀ NOVADAM direktore augstākā
8
14
Valentīns Bogopoļskis
"Mēs Skrīveriem" sagādnieks vidējā
9
2
Jānis Brokāns
Skrīveri - mūsu novads. valdes priekšsēdētājs augstākā
10
3
Dainis Celmiņš
KOPĀ NOVADAM vecākais būvinženieris augstākā
11
3
Aivars Dronka
"Mēs Skrīveriem" valdes priekšsēdētājs augstākā
12
8
Gunita Dubauska
KOPĀ NOVADAM priekšniece vidējā
13
4
Uldis Dzērve
"Mēs Skrīveriem" ESF projekta "Dabaszinātne un matemātika"- administrators augstākā
14
4
Ainārs Engers
VIENOTI SKRĪVERIEM valdes loceklis vidējā
15
5
Ina Fedotovska
KOPĀ NOVADAM   vidējā
16
4
Agita Grabovska
"Savējie" bioloģijas-ķīmijas skolotāja augstākā
17
8
Ivars Grūbe
"Skrīveri - šodien un rīt" menedžeris vidējā
18
13
Dzintra Ģigule
KOPĀ NOVADAM aptiekas vadītājas vietniece augstākā
19
5
Sandra Ikerte
VIENOTI SKRĪVERIEM klientu apkalpošanas speciālists augstākā
20
2
Līga Ivanova
"Skrīveri - šodien un rīt" mākleris vidējā
21
2
Jānis Īviņš
KOPĀ NOVADAM vadītājs vidējā
22
2
Pēteris Jansons
"Mēs Skrīveriem" direktors augstākā
23
3
Ieva Jermacāne
VIENOTI SKRĪVERIEM skolniece pamata
24
1
Inguna Juhņeviča
VIENOTI SKRĪVERIEM izglītības metodiķe augstākā
25
11
Rasma Kazimirova
"Mēs Skrīveriem" sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem augstākā
26
7
Egita Kiršteine
"Skrīveri - šodien un rīt" studente vidējā
27
9
Andris Kosmačevs
VIENOTI SKRĪVERIEM bezdarbnieks augstākā
28
12
Antija Krastiņa
"Skrīveri - šodien un rīt"   pamata
29
11
Rasma Krastiņa
"Skrīveri - šodien un rīt"   vidējā
30
9
Inguna Kronberga
"Mēs Skrīveriem" valdes locekle augstākā
31
6
Iveta Kudlāne
Skrīveri - mūsu novads. galvenā grāmatvede augstākā
32
9
Vineta Laganovska
"Skrīveri - šodien un rīt" galvenā grāmatvede augstākā
33
7
Mārtiņš Leitāns
"Savējie" pārdevējs / konsultants augstākā
34
10
Vija Liase
Skrīveri - mūsu novads. ražošanas ceha vadītītājs vidējā
35
8
Rita Lielā
Skrīveri - mūsu novads. skolotāja vidējā
36
1
Aivars Lisenko
Skrīveri - mūsu novads. valdes priekšsēdētājs augstākā
37
1
Gunta Lisenko
"Mēs Skrīveriem" Skrīveru pagasta padomes priekšsēdētāja augstākā
38
10
Ilvija Livmane
"Mēs Skrīveriem" projektu vadītāja augstākā
39
8
Baiba Mačuļska
VIENOTI SKRĪVERIEM valdes locekle augstākā
40
6
Evita Mārtiņa
"Savējie" Tālmācības centra tehniķe vidējā
41
12
Maruta Mīlīga
KOPĀ NOVADAM juriskonsulte augstākā
42
8
Sandra Ozola
"Mēs Skrīveriem" vadītāja augstākā
43
6
Agnese Ozoliņa
VIENOTI SKRĪVERIEM skolniece pamata
44
11
Jānis Ozoliņš
Skrīveri - mūsu novads. valdes priekšsēdētājs vidējā
45
5
Agita Pērse
"Skrīveri - šodien un rīt" grāmatvede augstākā
46
6
Ivars Pēterfelds
"Skrīveri - šodien un rīt"   vidējā
47
13
Andis Pētersons
"Skrīveri - šodien un rīt" projektu vadītājs augstākā
48
12
Danute Podvinska
"Mēs Skrīveriem" administratīvās daļas vadītāja augstākā
49
9
Sanita Prūse
KOPĀ NOVADAM   vidējā
50
5
Aldis Rakstiņš
"Mēs Skrīveriem" direktors augstākā
51
4
Kadri Riekstiņa
Skrīveri - mūsu novads. klientu darījumu vadītāja augstākā
52
11
Irēna Rumpāne
KOPĀ NOVADAM Arhitekta privātprakse vidējā
53
13
Gatis Rūze
Skrīveri - mūsu novads. valsts revidents augstākā
54
13
Guntis Rūze
"Mēs Skrīveriem" ekonomists augstākā
55
5
Inese Savicka
Skrīveri - mūsu novads. ārsta palīgs augstākā
56
7
Ģedimins Siliņš
"Mēs Skrīveriem" valdes priekšsēdētājs augstākā
57
6
Aija Skudra
"Mēs Skrīveriem" ģimenes ārste augstākā
58
9
Dzintra Skuja
Skrīveri - mūsu novads. skolotāja augstākā
59
2
Jānis Sniedziņš
VIENOTI SKRĪVERIEM datortehnikas apkopes speciālists vidējā
60
10
Anna Spruča
"Skrīveri - šodien un rīt" apkopēja augstākā
61
7
Zigrīda Sprukte
KOPĀ NOVADAM Veselības sporta - fitnesa trenere augstākā
62
2
Agnese Sprukte-Leitāne
"Savējie" meliorācijas inženiere augstākā
63
7
Sarmīte Stepiņa
Skrīveri - mūsu novads. jurists augstākā
64
5
Linda Šteinberga
"Savējie" klientu konsultante augstākā
65
4
Sandra Trakina
KOPĀ NOVADAM   vidējā
66
3
Zane Umule
"Savējie" students vidējā
67
7
Daina Užule
VIENOTI SKRĪVERIEM dežurante vidējā
68
10
Vineta Vārpiņa
KOPĀ NOVADAM grāmatvede vidējā
69
1
Andris Zālītis
"Skrīveri - šodien un rīt" projektu vadītājs augstākā
70
6
Arnis Zitāns
KOPĀ NOVADAM Latvijas reģiona pārdošanas daļas vadītājs vidējā