Balvu novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(104)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
5
Nadežda Aleksejeva
Partija "LPP/LC" ārsts infektalogs, uzņemšanas nodaļas vadītāja augstākā
2
11
Svetlana Aleksejeva
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" apkopēja augstākā
3
10
Benedikts Ančs
"Tautas partija" priekšsēdētājs vidējā
4
4
Maruta Arule
"Pilsoniskā savienība" vadītāja augstākā
5
1
Ivans Baranovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" direktors augstākā
6
7
Iveta Barinska
Partija "LPP/LC" vadītāja augstākā
7
15
Mārīte Berķe
Partija "LPP/LC" valdes locekle augstākā
8
5
Larisa Berne
"Pilsoniskā savienība" medmāsa augstākā
9
16
Lolita Berne
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK vecākā māsa augstākā
10
2
Anna Bērziņa
Partija "LPP/LC" saimniecības vadītāja augstākā
11
12
Iluta Bērziša
Partija "LPP/LC" direktore augstākā
12
3
Solvita Bērziša
"Jaunais laiks" sistēmu analītiķis - programmētājs augstākā
13
16
Kārlis Boldāns
"Tautas partija" valdes loceklis vidējā
14
5
Raimonds Bombāns
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Priekšsēdētājs vidējā
15
8
Diāna Bordāne
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK pārvaldniece augstākā
16
9
Maruta Castrova
"Tautas partija" vadītāja augstākā
17
13
Sarmīte Cunska
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktore augstākā
18
18
Aigars Čirka
Partija "LPP/LC" šoferis vidējā
19
18
Ēvalds Dičevs
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes priekšsēdētājs augstākā
20
3
Normunds Dimitrijevs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" autobusa vadītājs vidējā
21
2
Maruta Dokāne
"Jaunais laiks" Loģistikas vadītāja augstākā
22
12
Alla Duļko
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" pārdevēja vidējā
23
10
Vilnis Dzenis
Zaļo un Zemnieku savienība Valdes loceklis vidējā
24
13
Silvija Dzerkale
Partija "LPP/LC" apdrošināšanas konsultante vidējā
25
1
Ilona Džigure
"Pilsoniskā savienība" Sociālā darbiniece augstākā
26
16
Antra Eizāne
Zaļo un Zemnieku savienība Direktore augstākā
27
9
Gunta Ercika
"Pilsoniskā savienība" pārdevēja vidējā
28
8
Valentīna Fedulova
Partija "LPP/LC" vadītāja vietniece augstākā
29
14
Anastasija Gabrāne
Zaļo un Zemnieku savienība Lauku attīstības speciāliste vidējā
30
11
Kārlis Gabrāns
Partija "LPP/LC" elektriķis vidējā
31
17
Pēteris Garjānis
Zaļo un Zemnieku savienība Īpašnieks vidējā
32
17
Andis Grāvītis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK garāžu vadītājs vidējā
33
3
Leonīds Ikaunieks
Partija "LPP/LC" būvvaldes vadītājs augstākā
34
13
Aija Ikstena
"Tautas partija" skolotāja augstākā
35
6
Dace Ivanova
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ārsts pediatrs augstākā
36
3
Anna Jermacāne
"Pilsoniskā savienība" tehniskais darbinieks vidējā
37
11
Jāzeps Jermacāns
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK šoferis vidējā
38
12
Aivars Kairišs
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes loceklis vidējā
39
2
Pēteris Kalniņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK īpašnieks augstākā
40
3
Inta Kaļva
Zaļo un Zemnieku savienība Direktore augstākā
41
17
Ēriks Kanaviņš
Partija "LPP/LC" amatnieks vidējā
42
10
Gunita Kaša
"Jaunais laiks" Norēķinu speciālists norēķinu pārvaldes starptautisko stratēģu nodaļā vidējā
43
1
Andris Kazinovskis
Zaļo un Zemnieku savienība Izpilddirektors augstākā
44
1
Kristaps Keišs
"Jaunais laiks" Pedagoģijas fakultātes domes loceklis vidējā
45
4
Aivars Kindzuls
Partija "LPP/LC" priekšsēdētājs augstākā
46
7
Vasilijs Koguts
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" valdes loceklis vidējā
47
13
Jana Komane
Zaļo un Zemnieku savienība Sociālā darba organizatore augstākā
48
4
Līga Kozlovska
"Tautas partija" vadītāja augstākā
49
4
Zinaida Kozure
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" deputāte vidējā
50
15
Andrejs Krakups
Zaļo un Zemnieku savienība Vidzemes reģionālās nodaļas Balvu sektora vadītājs vidējā
51
10
Pēteris Kravalis
Partija "LPP/LC" īpašnieks vidējā
52
12
Andris Ķerāns
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētāja vietnieks augstākā
53
12
Maija Laicāne
"Tautas partija" vadītāja vidējā
54
6
Rita Lipāne
"Pilsoniskā savienība" bibliotekāre augstākā
55
4
Regīna Livke
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētāja augstākā
56
6
Gunita Ločmele
"Jaunais laiks" valdes locekle, viceprezidente vidējā
57
9
Ēriks Ločmelis
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Balvu nodaļas vadītājs augstākā
58
2
Solveta Logina
"Pilsoniskā savienība" skolotāja augstākā
59
14
Jāzeps Ludboržs
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Priekšsēdētājs vidējā
60
8
Nadežda Magdenko
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   augstākā
61
5
Kristaps Melnis
"Jaunais laiks" pārdevējs vidējā
62
2
Tatjana Mieriņa
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" masiere vidējā
63
1
Ināra Ņikuļina
"Tautas partija" priekšsēdētāja augstākā
64
6
Pēteris Ozoliņš
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētājs vidējā
65
4
Guntis Pauliņš
"Jaunais laiks" Īpašnieks vidējā
66
5
Svetlana Pavlovska
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" direktora vietniece audzināšanas jomā, skolotāja augstākā
67
5
Anita Petrova
"Tautas partija" direktore augstākā
68
18
Velga Pilāte
Zaļo un Zemnieku savienība Saimnīecības vadītāja vidējā
69
3
Sandis Puks
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Vadītājs augstākā
70
17
Biruta Pundure
"Tautas partija" ārsta palīgs augstākā
71
5
Sarmīte Pužule
Zaļo un Zemnieku savienība Terapijas nodaļas vadītāja, astmas kabineta vadītāja augstākā
72
7
Nataļja Rode
"Pilsoniskā savienība" pārdevēja kasiere augstākā
73
7
Jānis Roginskis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK darba vadītājs vidējā
74
2
Egons Salmanis
Zaļo un Zemnieku savienība Direktors augstākā
75
13
Valerijs Saveļjevs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   augstākā
76
14
Valdis Sērmūkšs
"Tautas partija" vecākais referents jaunsardzes izglītošanas jautājumos augstākā
77
10
Taisija Smirnova
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" inspektore vidējā
78
7
Irēna Sprudzāne
Zaļo un Zemnieku savienība Direktore augstākā
79
11
Ilona Stepāne
Zaļo un Zemnieku savienība Direktore augstākā
80
1
Jānis Strapcāns
Partija "LPP/LC" Balvu filiāles pārvaldnieks augstākā
81
6
Roberts Strapcāns
Partija "LPP/LC" ražošanas meistars augstākā
82
8
Pēteris Supe
Zaļo un Zemnieku savienība Direktors augstākā
83
6
Sergejs Sviridovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" brigadieris augstākā
84
7
Sandris Šalajevs
"Tautas partija" augstsprieguma tīklu elektrisko sistēmu inženieris augstākā
85
7
Santa Šņukute
"Jaunais laiks" studente vidējā
86
10
Maruta Tabūne
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK lauku attīstības speciālists augstākā
87
2
Ģirts Teilāns
"Tautas partija" direktora vietnieks augstākā
88
4
Iveta Tiltiņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktore augstākā
89
15
Dārta Tjunīte
"Tautas partija" skolniece pamata
90
1
Jānis Trupovnieks
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes loceklis augstākā
91
9
Guna Tūmiņa
Zaļo un Zemnieku savienība Valdes locekle augstākā
92
16
Dmitrijs Usins
Partija "LPP/LC" maiņas vecākais augstākā
93
8
Dagnija Vaickovska
"Jaunais laiks" Administratore vidējā
94
8
Andrs Vanags
"Tautas partija" direktors augstākā
95
9
Artūrs Vancāns
"Jaunais laiks" skolnieks pamata
96
11
Jānis Vancāns
"Tautas partija" prakses vadītājs augstākā
97
3
Augusts Voika
"Tautas partija" vadītājs augstākā
98
15
Ivars Zaharāns
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes loceklis augstākā
99
18
Oļģerts Zaharāns
"Tautas partija" zemnieks vidējā
100
14
Jānis Zakarīts
Partija "LPP/LC" skolotājs augstākā
101
8
Ārija Zaremba
"Pilsoniskā savienība"   augstākā
102
6
Valdis Zābelis
"Tautas partija"   augstākā
103
9
Artis Zelčs
Partija "LPP/LC" īpašnieks vidējā
104
9
Jānis Zelčs
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes priekšsēdētājs augstākā