Baltinavas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(42)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
2
Guntars Bartkevičs
"Mēs - Baltinavai!" īpašnieks vidējā
2
1
Imants Bleidels
Pārliecība Baltinavas novada attīstībai. Īpašnieks augstākā
3
3
Kristaps Boldāns
"Mēs - Baltinavai!"   vidējā
4
4
Vladimirs Bolgarovs
"Mēs - Baltinavai!" direktora vietnieks saimnieciskajā darbā vidējā
5
5
Marija Bukša
"Mēs - Baltinavai!" direktore augstākā
6
8
Sarmīte Bukša
Mēs - novada nākotnei. īpašniece vidējā
7
3
Arnis Cīrulis
Mēs - novada nākotnei. īpašnieks vidējā
8
7
Liene Čugurova
"Tautas partija" skolotāja augstākā
9
6
Ināra Daukste
"Mēs - Baltinavai!" daiļdārzniece vidējā
10
5
Silvija Gabranova
Mēs - novada nākotnei. FVP vadītāja vidējā
11
11
Jānis Hudjakovs
"Tautas partija" students vidējā
12
4
Taisija Jermacāne
"Tautas partija" vadītāja vidējā
13
7
Antoņina Jevdokimova
"Mēs - Baltinavai!" valdes locekle vidējā
14
4
Voldemārs Kaņepe
Mēs - novada nākotnei. īpašnieks vidējā
15
8
Antra Keiša
"Mēs - Baltinavai!" vadītāja augstākā
16
6
Pēteris Keišs
"Tautas partija"   vidējā
17
9
Zinaida Kovšova
"Tautas partija" īpašniece vidējā
18
3
Valērijs Kovšovs
"Tautas partija"   augstākā
19
9
Ilze Krišāne
"Mēs - Baltinavai!" studente augstākā
20
10
Guntis Kūkojs
"Mēs - Baltinavai!" sporta skolotājs vidējā
21
11
Vilhelms Laganovskis
"Mēs - Baltinavai!" inspektors(kinologs) vidējā
22
12
Raimonds Leicāns
"Mēs - Baltinavai!" skolotājs augstākā
23
13
Sandra Ločmele
Mēs - novada nākotnei. īpašniece vidējā
24
2
Vija Ločmele
Mēs - novada nākotnei. mežsardze vidējā
25
6
Uldis Logins
Mēs - novada nākotnei. bārmenis - pārdevējs vidējā
26
11
Inese Medne
Mēs - novada nākotnei. sekretāre - lietvede vidējā
27
9
Anita Mežale
Mēs - novada nākotnei. Mežziņa vietniece augstākā
28
2
Gunita Mincāne
"Tautas partija" skolotāja, sociālais pedagogs augstākā
29
13
Aija Nagle
"Mēs - Baltinavai!" skolotāja augstākā
30
7
Māra Pilāne
Mēs - novada nākotnei. ģimenes ārsts augstākā
31
12
Veneranda Ruskule
Mēs - novada nākotnei. pasta priekšniece vidējā
32
14
Lidija Siliņa
"Mēs - Baltinavai!" zemes ierīkotāja augstākā
33
5
Marija Skaba
"Tautas partija" skolotāja augstākā
34
8
Imants Skabs
"Tautas partija"   vidējā
35
12
Ivars Skabs
"Tautas partija" aģents vidējā
36
15
Imants Slišāns
"Mēs - Baltinavai!" direktors augstākā
37
1
Sarmīte Tabore
Mēs - novada nākotnei. lauku attīstības speciāliste augstākā
38
16
Inta Vilkaste
"Mēs - Baltinavai!" direktore augstākā
39
10
Eleonora Vilne
"Tautas partija"   augstākā
40
10
Elizabeta Zelča
Mēs - novada nākotnei. ĀMP ārsta palīgs vidējā
41
1
Jevgenijs Zelčs
"Mēs - Baltinavai!" priekšsēdētājs augstākā
42
1
Valdis Zeltkalns
"Tautas partija" direktora vietnieks, muitas pārvaldes priekšnieks augstākā