Rugāju novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(71)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
14
Ilze Akmene
"Atbalss" līdzīpašniece vidējā
2
5
Valdis Ančs
"Vienoti novadam" jurists augstākā
3
9
Baiba Apšeniece
"Vienoti novadam" mežzine augstākā
4
14
Iveta Arelkeviča
"Vienoti novadam" skolotāja augstākā
5
6
Rolands Areļkevičs
"Tautas partija"   vidējā
6
12
Vita Belindževa
Vienoti neatkarīgam novadam vadītāja augstākā
7
3
Jānis Belindževs
Vienoti neatkarīgam novadam pārvaldnieks augstākā
8
2
Maija Blauma
"Atbalss" Īpašniece vidējā
9
8
Juris Bleiders
"Vienoti novadam" priekšsēdētājas vietnieks vidējā
10
7
Arnis Blūms
Atbalstīsim savējos Apsargs vidējā
11
2
Aivis Boževnieks
Vienoti neatkarīgam novadam Vecākais apskates inspektors augstākā
12
13
Ivars Boževnieks
Vienoti neatkarīgam novadam tirdzniecības pārstāvis vidējā
13
8
Uģis Boževnieks
Vienoti neatkarīgam novadam autovadītājs vidējā
14
10
Ainars Brezinskis
"Atbalss" strādnieks vidējā
15
10
Inita Briede
Vienoti neatkarīgam novadam pārdevēja-konsultante augstākā
16
6
Artis Briedis
Vienoti neatkarīgam novadam bezdarbnieks vidējā
17
9
Ilze Burka
Atbalstīsim savējos skolotāja augstākā
18
11
Ainārs Dokāns
Vienoti neatkarīgam novadam skolotājs augstākā
19
13
Inese Feldmane
"Vienoti novadam" skolotāja augstākā
20
10
Ārija Freimane
"Vienoti novadam" veterinārārste augstākā
21
6
Anita Gavare
Atbalstīsim savējos Sociālā darbiniece augstākā
22
5
Aija Grāmatiņa
"Tautas partija" tehnologs augstākā
23
12
Elīna Grigāne
"Tautas partija"   vidējā
24
6
Gunta Grigāne
"Vienoti novadam" Tautas nama vadītāja augstākā
25
8
Jānis Kaļva
"Tautas partija"   vidējā
26
7
Sandra Kapteine
"Vienoti novadam" lauku attīstības speciāliste augstākā
27
2
Stanislavs Karelis
"Vienoti novadam" valdes priekšsēdētājs vidējā
28
10
Juris Kikusts
"Tautas partija"   vidējā
29
11
Inita Koļcova
"Tautas partija" vadītāja augstākā
30
1
Rita Krēmere
"Vienoti novadam" priekšsēdētāja augstākā
31
3
Agita Kukurāne
"Vienoti novadam" skolotāja augstākā
32
3
Edvīns Kulovs
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs vidējā
33
1
Einārs Kveska
Vienoti neatkarīgam novadam autovadītājs vidējā
34
15
Andris Leons
"Vienoti novadam" valdes loceklis vidējā
35
11
Oskars Leons
"Vienoti novadam" valdes loceklis augstākā
36
13
Irēna Lesniece
"Atbalss" īpašniece vidējā
37
11
Jānis Lesnieks
"Atbalss" autobusa šoferis vidējā
38
8
Juris Ločmelis
"Atbalss" direktors augstākā
39
4
Olita Loseva
"Vienoti novadam" kultūras dzīves organizatore augstākā
40
8
Lonija Melnace
Atbalstīsim savējos Projektu specialists augstākā
41
11
Mārīte Orniņa
Atbalstīsim savējos Tūrisma informācijas centra vadītāja augstākā
42
4
Inese Ozola
Vienoti neatkarīgam novadam lektore augstākā
43
1
Maruta Paidere
"Atbalss" Deputāte augstākā
44
16
Judīte Pasikova
"Atbalss" apkopēja vidējā
45
2
Andis Petuks
"Tautas partija" valdes loceklis augstākā
46
3
Sarmīte Pērkone
"Atbalss" skolotāja augstākā
47
3
Žanis Pērkons
Atbalstīsim savējos skolotājs augstākā
48
12
Astrīda Piļka
"Atbalss" bioloģijas skolotāja augstākā
49
7
Aija Pluša
"Atbalss" skolotāja augstākā
50
12
Pēteris Plušs
Atbalstīsim savējos pastnieks - automobiļa vadītājs vidējā
51
10
Arvīds Raciborskis
Atbalstīsim savējos Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos vidējā
52
14
Raivis Razgalis
Vienoti neatkarīgam novadam skolnieks pamata
53
12
Sandris Romāns
"Vienoti novadam" īpašnieks vidējā
54
16
Valdis Smoļaks
"Vienoti novadam" menedžeris vidējā
55
6
Andrejs Stablenieks
"Atbalss" īpašnieks vidējā
56
1
Eduards Stalidzāns
Atbalstīsim savējos direktors augstākā
57
1
Andrejs Stepāns
"Tautas partija" deputāts augstākā
58
2
Ēvalds Stērnieks
Atbalstīsim savējos Padomes priekšsēdētājs augstākā
59
4
Jānis Stērninieks
Atbalstīsim savējos Padomes priekšsēdētājs augstākā
60
5
Raimonds Supe
Vienoti neatkarīgam novadam bezdarbnieks augstākā
61
7
Kristīne Tūmiņa
Vienoti neatkarīgam novadam pārdevējs - konsultants pamata
62
15
Iluta Učelniece
"Atbalss" skolotāja augstākā
63
9
Aiva Vērdiņa
"Tautas partija" operators vidējā
64
9
Velta Vilciņa
"Atbalss" īpašniece vidējā
65
4
Ivars Vītols
"Atbalss" vēstures, kultūrvēstures un ģeogrāfijas skolotājs augstākā
66
4
Arvīds Zalcmanis
"Tautas partija" rotas virsseržants vidējā
67
7
Austra Zelča
"Tautas partija"   vidējā
68
5
Arnolds Zizlāns
"Atbalss" līdzīpašnieks vidējā
69
13
Anna Zuša
Atbalstīsim savējos Lazdukalna pasta nodaļas priekšniece vidējā
70
5
Rasma Zuša
Atbalstīsim savējos Direktora vietniece izglītības jautājumos augstākā
71
9
Raivis Zutis
Vienoti neatkarīgam novadam students vidējā