Rundāles novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(58)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
3
Elita Armane
"Jaunais laiks" studente vidējā
2
13
Laima Artimoviča
Mēs savam novadam Sociālā darbiniece vidējā
3
4
Madara Augstkalne
"Jaunais laiks" studente vidējā
4
6
Zinta Baltiņa
CILVĒKIEM UN ZEMEI Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Attīstības nodaļas vadītāja augstākā
5
13
Jānis Beķeris
CILVĒKIEM UN ZEMEI Direktors augstākā
6
7
Inga Biļeviča
Mēs savam novadam Apmeklētāju apkalpošanas un sabiedrisko attiecibu nodaļas vadītāja augstākā
7
12
Vitālijs Bļinkovs
Mēs savam novadam Speciālists saimnieciskajos jautājumos vidējā
8
3
Nauris Brūvelis
CILVĒKIEM UN ZEMEI   augstākā
9
9
Iveta Burkāne
Mēs savam novadam Grāmatvede augstākā
10
12
Inese Ceplīte
CILVĒKIEM UN ZEMEI vadītāja augstākā
11
2
Jānis Egliņš
"Jaunais laiks" students vidējā
12
15
Jānis Ercens
CILVĒKIEM UN ZEMEI Izpilddirektors augstākā
13
5
Lidija Ģēģermane
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
14
5
Andis Ģirupnieks
"Jaunais laiks" students vidējā
15
8
Aivars Ilgavīžs
CILVĒKIEM UN ZEMEI Vadītājs augstākā
16
5
Agrita Jeršova
Mēs savam novadam Skolotāja augstākā
17
9
Līga Jonase
Vienoti novadam Direktores vietniece izglītības jomā augstākā
18
11
Artis Jutus
Vienoti novadam krājumu nodaļas vecākais speciālists vidējā
19
2
Artis Kamols
Mēs savam novadam īpašnieks vidējā
20
3
Imants Kaspars
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
21
10
Mariss Klipsons
Vienoti novadam metālapstrādes speciālists vidējā
22
4
Inta Klīve
CILVĒKIEM UN ZEMEI galvenā speciāliste augstākā
23
1
Renāte Klīve
"Jaunais laiks" studente vidējā
24
6
Jānis Kļaviņš
Mēs savam novadam Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs augstākā
25
6
Uldis Kreigers
Vienoti novadam valdes loceklis augstākā
26
7
Jānis Kukuts
Vienoti novadam direktors vidējā
27
2
Genovefa Lapsa
CILVĒKIEM UN ZEMEI Priekšsēdētāja augstākā
28
5
Antra Liepa
Vienoti novadam Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālists augstākā
29
2
Mārīte Liepa
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" grāmatvede augstākā
30
10
Anda Liškauska
CILVĒKIEM UN ZEMEI Direktore augstākā
31
14
Dzintars Mackevičs
CILVĒKIEM UN ZEMEI finansists vidējā
32
3
Raitis Mackevičs
Vienoti novadam Tirdzniecības pārstāvis augstākā
33
1
Anita Maldute
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" īpašniece vidējā
34
12
Kaspars Mičs
Vienoti novadam projektu vadītājs vidējā
35
9
Gunta Novika
CILVĒKIEM UN ZEMEI Direktore augstākā
36
1
Aivars Okmanis
CILVĒKIEM UN ZEMEI padomes priekšsēdētājs augstākā
37
1
Sandra Paegle
Vienoti novadam Tautas nama vadītāja augstākā
38
4
Uldis Pakšiņš
Vienoti novadam Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālists vidējā
39
13
Modris Pīpiņš
Vienoti novadam   vidējā
40
6
Diāna Popova
"Jaunais laiks" studente vidējā
41
8
Vita Reinfelde
Vienoti novadam personāldaļas vadītāja augstākā
42
3
Raivils Ripa
Mēs savam novadam īpašnieks vidējā
43
7
Lauris Rjabcevs
"Jaunais laiks" skolnieks pamata
44
14
Guntis Sīmanis
Mēs savam novadam Vadītājs vidējā
45
4
Inese Skrēbena
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
46
5
Aldis Smilga
CILVĒKIEM UN ZEMEI Direktora vietnieks saimnieciskā darbā augstākā
47
4
Maiga Smilga
Mēs savam novadam Lietvede vidējā
48
10
Dace Sporāne
Mēs savam novadam Vadītāja augstākā
49
8
Daiga Šimkevica
Mēs savam novadam īpašniece augstākā
50
9
Vita Šulca
"Jaunais laiks" studente vidējā
51
11
Jānis Šulcs
Mēs savam novadam Izglītības metodiķis augstākā
52
16
Vismants Šulcs
Mēs savam novadam Skolotājs augstākā
53
15
Gunta Šurna
Mēs savam novadam Direktore augstākā
54
7
Marija Teišerska
CILVĒKIEM UN ZEMEI Galvenā grāmatvede augstākā
55
8
Igors Trošins
"Jaunais laiks" arhitekts - tehniķis pamata
56
2
Līga Truntika
Vienoti novadam Veterinārā ārste augstākā
57
1
Aija Udalova
Mēs savam novadam Priekšsēdētāja augstākā
58
11
Vēsma Veģere
CILVĒKIEM UN ZEMEI Vadītāja augstākā