Amatas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(91)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
5
Ilona Andrēviča
Partija "LPP/LC" īpašniece vidējā
2
6
Juris Apinis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" eksperts augstākā
3
1
Laura Apsīte
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Latvijas Universitātes PP fakultātes 2.kursa studente vidējā
4
11
Līvija Barānova
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" ārsta prakse vidējā
5
3
Biruta Bergmane
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
6
18
Sanita Bērziņa
"Tautas partija" skolotāja augstākā
7
6
Uldis Bērziņš
Partija "LPP/LC" šoferis vidējā
8
3
Ieva Birkenberga
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Direktora vietnieks audzināšanas darbā augstākā
9
14
Pēteris Birkenfelds
Partija "LPP/LC" pensionārs vidējā
10
6
Agrita Briede
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Profesore augstākā
11
8
Inta Burga
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" mājsaimniece augstākā
12
2
Raimonds Caune
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Valdes priekšsēdētājs augstākā
13
14
Ilgvars Cinis
"Tautas partija" skolotājs augstākā
14
4
Mārtiņš Andris Cīrulis
Partija "LPP/LC" īpašnieks vidējā
15
7
Marina Daine
"Jaunais laiks" pārvaldniece vidējā
16
9
Dace Dāve
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Skolotāja augstākā
17
5
Dina Dombrovska
"Tautas partija" direktore augstākā
18
11
Dzintra Drande
"Jaunais laiks" kapu pārzine augstākā
19
1
Elita Eglīte
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" domes priekšsēdētāja augstākā
20
17
Iveta Freivalde
"Tautas partija" direktora vietniece augstākā
21
12
Egons Garklāvs
"Tautas partija" projekta vadītājs augstākā
22
8
Agris Gludiņš
Partija "LPP/LC" valdes loceklis augstākā
23
12
Gaida Ausma Gulbe
"Jaunais laiks" grāmatvede augstākā
24
13
Aivars Gulbis
"Jaunais laiks" Pensionārs augstākā
25
5
Ainars Jansons
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
26
9
Andris Jansons
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Amatas novada sociālās aprūpes nodaļas vadītājs augstākā
27
9
Lija Janševska
Partija "LPP/LC" direktora vietniece augstākā
28
5
Sandra Jezarovska
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Vecākais eksperts augstākā
29
6
Viktors Jonins
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
30
9
Baiba Jukņeviča
"Jaunais laiks" īpašniece augstākā
31
9
Ragnars Kaltenieks
"Tautas partija" ģimenes ārsts augstākā
32
6
Āris Kazerovskis
"Tautas partija" vadītājs vidējā
33
10
Krists Klāmanis
"Jaunais laiks" pārdošanas koordinātors vidējā
34
10
Uldis Konovalovs
Partija "LPP/LC" īpašnieks pamata
35
15
Solvita Krastiņa
"Tautas partija" Tautas nama vadītāja - deju kolektīva vadītāja vidējā
36
13
Andris Kuzņecovs
"Tautas partija" valdes loceklis vidējā
37
3
Ženija Larka
"Jaunais laiks" Juridiskās konsultācijas augstākā
38
13
Ingrīda Lāce
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" latviešu valodas skolotāja augstākā
39
1
Valdis Lācis
Partija "LPP/LC" priekšsēdētājs augstākā
40
13
Harijs Leimanis
Partija "LPP/LC" mehāniķis vidējā
41
3
Arnis Lemešonoks
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" īpašnieks vidējā
42
15
Mārīte Leopolde
Partija "LPP/LC" skolotāja augstākā
43
16
Romāns Līmanis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" mežziņa vietnieks augstākā
44
4
Anda Lukstiņa
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" direktore augstākā
45
4
Aivars Malnačs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Valdes loceklis augstākā
46
8
Sarma Markusa
"Tautas partija" direktore vidējā
47
5
Edgars Mednis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
48
2
Aigars Meidrops
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Mežizstrādes meistars vidējā
49
16
Ieva Meiere
"Tautas partija" direktore vidējā
50
3
Inese Menģele
"Tautas partija" padomes priekšsēdētāja augstākā
51
16
Sandra Miezīte
Partija "LPP/LC" projektu vadītāja augstākā
52
10
Valda Miķelsone
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" direktora vietniece audzināšanas darbā, skolotāja augstākā
53
8
Brigita Nagle
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Informātiķis augstākā
54
11
Valda Oboznaja
Partija "LPP/LC" īpašniece vidējā
55
1
Māra Ontužāne
"Jaunais laiks" ražošanas menežere augstākā
56
7
Dainis Ozoliņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" pensionārs pamata
57
18
Guntis Pablaks
Partija "LPP/LC" darba aizsardzības speciālists pamata
58
15
Modra Pavāre
"Jaunais laiks" veikala vadītāja vidējā
59
17
Sandris Pavārs
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" mežsargs augstākā
60
4
Madara Picka
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža 2.kursa students vidējā
61
8
Elmārs Priede
"Jaunais laiks" autobusa vadītājs vidējā
62
6
Laila Puncule
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" direktore augstākā
63
10
Roberts Reinsons
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"   augstākā
64
14
Ingus Rozītis
"Jaunais laiks" šoferis-ekspedītors vidējā
65
1
Diāna Rudzīte
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Direktore augstākā
66
10
Aelita Runce
"Tautas partija" valdes priekšsēdētāja vidējā
67
12
Aldonis Rutkovskis
Partija "LPP/LC" bezdarbnieks vidējā
68
1
Jānis Sekste
"Tautas partija" padomes priekšsēdētājs augstākā
69
8
Pēteris Sockis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" direktors augstākā
70
14
Jānis Sproģis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Mežsargs augstākā
71
17
Inguna Stepanova
"Jaunais laiks" grāmatveža palīgs vidējā
72
17
Juris Stokmanis-Blaus
Partija "LPP/LC" valdes loceklis augstākā
73
2
Juris Suseklis
Partija "LPP/LC" vecākais inspektors augstākā
74
7
Sarmīte Sviderska
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Amatas novada Sociālās aprūpes nodaļas darbiniece vidējā
75
3
Zita Ščeglova
Partija "LPP/LC" vadītāja augstākā
76
15
Tālis Šelengovs
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" valdes loceklis augstākā
77
2
Māris Timermanis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" priekšsēdētāja vietnieks augstākā
78
7
Leonīds Trofimovs
"Tautas partija" darba vadītājs vidējā
79
18
Leons Valdmanis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Valdes priekssēdētājs vidējā
80
7
Ingūna Vāvere
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Pakalpojumu operators vidējā
81
12
Modris Veitners
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" mežniecības vadītājs augstākā
82
9
Rasma Inta Vitenburga
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   vidējā
83
2
Jānis Vībants
"Jaunais laiks" vairumbāzes vadītājs augstākā
84
18
Valdis Zariņš
"Jaunais laiks" Valdes loceklis - īpašnieks vidējā
85
4
Vaira Zauere
"Tautas partija" priekšsēdētāja vietniece augstākā
86
16
Guntars Zeile
"Jaunais laiks" Šoferis vidējā
87
4
Inese Ināra Ziņģīte
"Jaunais laiks" Pensionāre vidējā
88
7
Edvīns Zītars
Partija "LPP/LC" ekspluatācijas meistars vidējā
89
11
Arnis Zvaigzne
"Tautas partija" direktora vietnieks, skolotājs augstākā
90
5
Raivis Zvaigzne
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" saimniecības nodaļas vadītājs augstākā
91
2
Aivars Zvirbulis
"Tautas partija" valdes loceklis augstākā