Auces novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(33)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
5
Ainars Āriņš
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
2
4
Inga Barvide
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētāja augstākā
3
10
Valdis Bergmanis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētāja vietnieks augstākā
4
12
Inita Bilkšte
Zaļo un Zemnieku savienība pirmsskolas izglītības iestādes "Vecauce"vadītāja augstākā
5
9
Ivars Blūms
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" datortīkla administrators vidējā
6
18
Dainis Briežkalns
Zaļo un Zemnieku savienība saimniecības daļas vadītājs augstākā
7
6
Ingrīda Burkāne
Zaļo un Zemnieku savienība padomes sekretāre augstākā
8
3
Māris Eihmanis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktors augstākā
9
12
Indra Eihvalde
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktora vietniece mācību darbā augstākā
10
15
Inga Fišere
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" studente vidējā
11
2
Ivars Gorskis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" jurists augstākā
12
4
Valerijs Hišovs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktors vidējā
13
16
Arnis Hofmanis
Zaļo un Zemnieku savienība īpašnieks vidējā
14
11
Laila Jauce
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolotāja augstākā
15
13
Raitis Junkers
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" mācību daļas vadītājs, pedagogs vidējā
16
1
Gints Kaminskis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
17
6
Vaļus Kauņeckis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktora vietnieks, darba aizsardzības un CA speciālists augstākā
18
13
Biruta Kārkla
Zaļo un Zemnieku savienība ārsta palīgs vidējā
19
2
Vija Keršus
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētāja augstākā
20
10
Silva Latiša
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" lauku attīstības speciālists vidējā
21
8
Oskars Lindermanis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" īpašnieks vidējā
22
14
Larisa Mandeiķe
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" teorijas priekšmetu skolotāja augstākā
23
14
Andris Melderis
Zaļo un Zemnieku savienība izpilddirektors pamata
24
11
Agris Mellis
Zaļo un Zemnieku savienība skolas direktors augstākā
25
5
Inese Novika
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" galvenā grāmatvede augstākā
26
7
Sergejs Repņikovs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Lielauces apgaitas mežsargs augstākā
27
15
Zinaida Riekstiņa
Zaļo un Zemnieku savienība galvenā grāmatvede augstākā
28
8
Arnolds Sabulis
Zaļo un Zemnieku savienība pūtēju orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents vidējā
29
7
Guntis Šēfers
Zaļo un Zemnieku savienība mežzinis augstākā
30
9
Lauris Špels
Zaļo un Zemnieku savienība skolotājs augstākā
31
1
Andris Šulgins
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes loceklis augstākā
32
17
Gints Vežuks
Zaļo un Zemnieku savienība valdes locekļa vietnieks augstākā
33
3
Dzintars Zeltiņš
Zaļo un Zemnieku savienība padomes priekšsēdētājs augstākā