Tērvetes novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(59)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
2
Regīna Aleksejenko
"Bukaiši" Komandante vidējā
2
13
Elmārs Antons
Nākotnes vārdā skolotājs augstākā
3
5
Jānis Antons
Nākotnes vārdā valdes priekšsēdētājs vidējā
4
10
Inese Baroniņa
Tērvetes novadam būt sociālā aprūpētāja augstākā
5
2
Jeļena Belova
Vienoti novadā Tērvetes novada Augstkalnes pakalpojuma centra vadītāja augstākā
6
3
Edvīns Beržinskis
"Bukaiši" zemnieks augstākā
7
4
Maija Bērziņa
Vienoti novadā Tērvetes novada Bukaišu pakalpojuma centra vadītāja vidējā
8
1
Inese Blūma
"Bukaiši" Skolotāja augstākā
9
15
Vilnis Buls
Tērvetes novadam būt valdes priekšsēdētājs augstākā
10
9
Inese Deņisova
Nākotnes vārdā skolotāja, lietvede augstākā
11
12
Velta Deņisova
Vienoti novadā lopkopības nodaļas vadītāja vidējā
12
9
Nauris Dombrovskis
Tērvetes novadam būt īpašnieks vidējā
13
11
Guntis Dude
Tērvetes novadam būt iecirkņa vadītājs augstākā
14
6
Andrejs Eglis
Vienoti novadā valdes priekšsēdētājs augstākā
15
6
Daiga Freidenfelde
Nākotnes vārdā psihologs augstākā
16
13
Inita Gaņģe
Vienoti novadā Tērvetes novada Bukaišu pagasta lauku attīstības speciāliste vidējā
17
9
Miķelis Gediņš
Vienoti novadā deputāts, SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"", valdes priekšsēdētājs augstākā
18
11
Sandra Geislere
Vienoti novadā Tērvetes novada Annas Brigaderes pamatskolas skolotāja augstākā
19
14
Astrīda Gerharde
Tērvetes novadam būt pensionāre augstākā
20
12
Gatis Grants
Nākotnes vārdā plānotājs augstākā
21
13
Gunārs Grickevičs
Tērvetes novadam būt īpašnieks vidējā
22
7
Jana Jansone
Nākotnes vārdā sertificēta māsa vidējā
23
4
Elmārs Jekševics
"Bukaiši" zemnieks vidējā
24
3
Anita Kalaža
Nākotnes vārdā bāriņtiesas sekretāre augstākā
25
4
Daina Kaufmane
Nākotnes vārdā galvenā grāmatvede vidējā
26
2
Ulla Kavicka
"Jaunlatvija" internāta skolotāja augstākā
27
4
Maija Klāsupa
Tērvetes novadam būt direktora vietniece izglītības jomā augstākā
28
5
Lilita Klova
"Jaunlatvija" grāmatvede augstākā
29
7
Jānis Kravčenko
Tērvetes novadam būt šoferis- elektriķis vidējā
30
12
Aivars Lacbergs
"Jaunlatvija" tehniķis vidējā
31
3
Sandra Latiša
"Jaunlatvija"   augstākā
32
7
Juris Legzdiņš
"Jaunlatvija" pašnodarbinātais vidējā
33
8
Anita Lešinska
Tērvetes novadam būt lauksaimniecības nodaļas vadītāja augstākā
34
11
Ērika Mazure
Nākotnes vārdā direktora vietniece augstākā
35
5
Jānis Melderis
Tērvetes novadam būt Tērvetes komunālā dienesta vadītājs vidējā
36
4
Marita Milta
"Jaunlatvija" Klientu apkalpošanas speciāliste augstākā
37
5
Normunds Namnieks
Vienoti novadā parku iecirkņa vadītājs augstākā
38
1
Normunds Narvaišs
Nākotnes vārdā projektu vadītājs augstākā
39
8
Ināra Ozoliņa
Vienoti novadā bērnu nodaļas vadītāja augstākā
40
6
Austra Podniece
Tērvetes novadam būt pulciņa vadītāja augstākā
41
1
Andris Ramons
Tērvetes novadam būt elektroinženieris augstākā
42
8
Rasma Rapa
"Jaunlatvija" valdes locekle vidējā
43
2
Inita Roze
Tērvetes novadam būt direktora vietniece izglītības jomā augstākā
44
5
Rita Segliņa
"Bukaiši" mājsaimniece vidējā
45
10
Dzintra Sirsone
"Jaunlatvija" fizioterapeits augstākā
46
1
Anitra Skalbiņa
"Jaunlatvija" grāmatvede augstākā
47
10
Jānis Straksis
Vienoti novadā Tērvetes novada Augstkalnes pagasta komunālās saimniecības vadītājs, ZS "Dzirksteles" īpašnieks augstākā
48
2
Daina Strapcāne
Nākotnes vārdā direktore augstākā
49
3
Aldis Tisenkopfs
Tērvetes novadam būt direktors augstākā
50
10
Gaida Turka
Nākotnes vārdā meistare - bakterioloģe vidējā
51
9
Mairita Ulanova
"Jaunlatvija" pārdevēja vidējā
52
1
Edvīns Upītis
Vienoti novadā domes priekšsēdētājs vidējā
53
3
Aivars Valdiņš
Vienoti novadā Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolas direktors augstākā
54
8
Dace Vācere
Nākotnes vārdā direktora vietniece augstākā
55
6
Inese Vedļa
"Jaunlatvija" valdes locekle augstākā
56
7
Indriķis Vēveris
Vienoti novadā augkopības nodaļas vadītājs augstākā
57
14
Modris Vilsons
Vienoti novadā īpašnieks augstākā
58
11
Raivo Zalcmanis
"Jaunlatvija" īpašnieks vidējā
59
12
Inta Zariņa
Tērvetes novadam būt īpašniece vidējā