Jēkabpils novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(84)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
5
Artūrs Akmens
Zaļo un Zemnieku savienība īpašnieks augstākā
2
4
Māra Andrijauska
"Pilsoniskā savienība" Veterinārā inspektore augstākā
3
1
Gints Audzītis
Partija "Visu Latvijai!" Mākslinieciskās daļas vadītājs augstākā
4
1
Uldis Auzāns
"Jaunais laiks" sporta un mājturības skolotājs, arodkomitejas priekšsēdētājs augstākā
5
9
Dainis Avotiņš
"Tautas partija" pārdevejs - konsultants vidējā
6
8
Pēteris Balodis
Partija "Visu Latvijai!" Datortīklu administrators augstākā
7
6
Andris Baltaruņķis
Zaļo un Zemnieku savienība zemes ierīkotājs, darba aizsardzības speciālists vidējā
8
11
Aleta Baltmane
"Jaunais laiks" informācijas ievadīšanas speciāliste augstākā
9
14
Juris Bartusevičs
"Tautas partija" Īpašnieks vidējā
10
10
Aīda Bikauniece
"Jaunais laiks" mūzikas skolotāja augstākā
11
2
Andis Bikaunieks
Partija "Visu Latvijai!" valdes loceklis vidējā
12
13
Jānis Bisāns
Partija "Visu Latvijai!" Īpašnieks vidējā
13
13
Anita Blumberga
"Pilsoniskā savienība" Īpašniece vidējā
14
2
Ināra Blumberga
"Jaunais laiks" priekšsēdētāja, deputāte vidējā
15
11
Viesturs Celmārs
Partija "Visu Latvijai!" strādnieks vidējā
16
15
Kaspars Čekanovskis
Partija "Visu Latvijai!" Tirdzniecības menedžeris vidējā
17
17
Daina Dadeika
"Pilsoniskā savienība" Pārdevēja-kasiere vidējā
18
11
Aina Daukste
"Pilsoniskā savienība" Grāmatvede vidējā
19
18
Inita Driksniņa
"Tautas partija" Zasas piegādes punkta pastniece vidējā
20
18
Edmunds Erdlāns
Zaļo un Zemnieku savienība Jēkabpils rajona nodaļas vadītājs augstākā
21
16
Valija Flandere
"Pilsoniskā savienība" Īpašniece vidējā
22
9
Jānis Gaidis
Zaļo un Zemnieku savienība īpašnieks vidējā
23
12
Inese Grauza
Partija "Visu Latvijai!" medmāsa vidējā
24
2
Edvīns Grauzs
"Tautas partija" Zasas vidusskolas direktors augstākā
25
12
Tekla Gribuste
"Pilsoniskā savienība" Pilnvarotais veterinārārsts Ābeļu un Sēlpils pagastos vidējā
26
12
Andrejs Hotuļevs
"Tautas partija" īpašnieks vidējā
27
6
Vizma Ieviņa
Partija "Visu Latvijai!" Valdes priekšsēdētāja vidējā
28
14
Dzidra Jakovicka
Zaļo un Zemnieku savienība lopkopības pārraugs vidējā
29
8
Judīte Januškeviča
"Pilsoniskā savienība" Skolotāja augstākā
30
8
Aldis Jasis
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
31
13
Natālija Jaudzema
"Jaunais laiks" sociālā darbiniece augstākā
32
15
Skaidrīte Jostsone
"Jaunais laiks" priekšsēdētāja, deputāte vidējā
33
7
Vera Jurgeviča
"Tautas partija" īpašniece vidējā
34
4
Ingūna Klaucāne
"Tautas partija" Pirmsskolas skolotāja augstākā
35
14
Normunds Krīvāns
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
36
3
Elizabete Krūkliņa
"Jaunais laiks" direktore, matemātikas skolotāja augstākā
37
4
Juris Krūmiņš
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētāja vietnieks augstākā
38
12
Intra Kurme
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciāliste vidējā
39
5
Anda Ķiploka
"Jaunais laiks" direktore, ķīmijas un bioloģijas skolotāja augstākā
40
4
Andris Ķiploks
Partija "Visu Latvijai!" Tirdzniecības menedžeris augstākā
41
7
Pēteris Ķiploks
"Jaunais laiks" priekšsēdētājs, izpilddirektors, deputāts pamata
42
14
Inga Lapiņa
"Pilsoniskā savienība" Medicīnas māsa augstākā
43
5
Santa Lazda
"Pilsoniskā savienība" Vadošā speciāliste augstākā
44
1
Anita Lemaka
"Pilsoniskā savienība" Īpašniece augstākā
45
15
Gunta Liepiņa
"Tautas partija" Līdzīpašniece, saimniecības daļas vadītāja vidējā
46
16
Inga Martinova
Zaļo un Zemnieku savienība vecmāte vidējā
47
1
Edvīns Meņķis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
48
2
Valentīna Miglāne
"Pilsoniskā savienība" Pensionāre vidējā
49
7
Jānis Misters-Mistris
Zaļo un Zemnieku savienība īpašnieks vidējā
50
7
Raivis Naglis
"Pilsoniskā savienība" Strādnieks vidējā
51
11
Imants Ošāns
"Tautas partija" īpašnieks vidējā
52
3
Modris Pavārs
"Pilsoniskā savienība" Īpašnieks augstākā
53
9
Aigars Pērkons
Partija "Visu Latvijai!" īpašnieks vidējā
54
17
Ilgvars Prodišķis
Zaļo un Zemnieku savienība īpašnieks vidējā
55
4
Regīna Pudāne
"Jaunais laiks" skolotāja augstākā
56
14
Norberts Pudāns
Partija "Visu Latvijai!" Šoferis vidējā
57
10
Ilona Pūdāne
"Pilsoniskā savienība" Pirmsskolas skolotājs augstākā
58
2
Aija Raginska
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētāja augstākā
59
6
Juris Ratnieks
"Jaunais laiks" audzinātājs, mājturības skolotājs augstākā
60
10
Irēna Raubiška
Partija "Visu Latvijai!" Feldšere-ārsta palīgs vidējā
61
10
Jānis Raubiška
Zaļo un Zemnieku savienība vetārsts augstākā
62
7
Kristaps Rāviņš
Partija "Visu Latvijai!" Sagādnieks, mehanizātors augstākā
63
12
Ināra Rudeviča
"Jaunais laiks" skolotāja - bibliotekāre augstākā
64
18
Aldis Rudzītis
"Pilsoniskā savienība" Darbu vadītājs augstākā
65
17
Daina Sauleviča
"Tautas partija" Direktore vidējā
66
8
Ina Sēle
Zaļo un Zemnieku savienība Viduslatvijas reģiona inspektore augstākā
67
13
Andris Sēlis
Zaļo un Zemnieku savienība mežzinis augstākā
68
11
Jānis Sils
Zaļo un Zemnieku savienība mežizstrādes meistars augstākā
69
6
Rita Skrējāne
"Tautas partija" Individuālā darba veicējs vidējā
70
3
Aigars Spēks
Partija "Visu Latvijai!" Piena iepirkuma un realizācijas daļas vadītājs. augstākā
71
9
Jānis Stikāns
"Pilsoniskā savienība" Pensionārs vidējā
72
1
Anda Svarāne
"Tautas partija" Jēkabpils rajona mākslas skolas Zasas filiāles vadītāja augstākā
73
5
Jāzeps Šnikers
Partija "Visu Latvijai!" Meža infrastruktūras speciālists augstākā
74
15
Agris Šulte
"Pilsoniskā savienība" Īpašnieks vidējā
75
8
Toms Teicāns
"Tautas partija" īpašnieks vidējā
76
5
Andis Timofejevs
"Tautas partija" vadītājs vidējā
77
3
Inta Tomāne
"Tautas partija" Vadītaj augstākā
78
10
Evita Urbāne
"Tautas partija" ipašniece vidējā
79
15
Māris Urbāns
Zaļo un Zemnieku savienība mežstrādnieks vidējā
80
3
Aivars Vanags
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
81
9
Uģis Vārslavāns
"Jaunais laiks" direktors, vēstures un ģeogrāfijas skolotājs augstākā
82
16
Dainis Vecums
"Tautas partija" namdaris vidējā
83
13
Ivars Zvaniņš
"Tautas partija" īpašnieks vidējā
84
6
Anita Žigure
"Pilsoniskā savienība" Skolotāja augstākā