Aknīstes novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(50)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
11
Sarmīte Buholce
GĀRSENE NOVADAM skolotāja augstākā
2
12
Ilga Cālīte
VIENOTAM NOVADAM teritorijas plānotāja augstākā
3
7
Nikolajs Curikovs
GĀRSENE NOVADAM īpašnieks vidējā
4
4
Valentīna Čāmāne
VIENOTAM NOVADAM Valdes locekle augstākā
5
1
Lidija Deksne
GĀRSENE NOVADAM priekšsēdētāja augstākā
6
6
Ainārs Deksnis
VIENOTAM NOVADAM mežsargs vidējā
7
2
Vija Dzene
VIENOTAM NOVADAM Pagasta padomes priekšsēdētāja vidējā
8
6
Ivars Eiduks
MĒS - SAVAM NOVADAM valdes priekšsēdētājs augstākā
9
4
Ilva Elksne
GĀRSENE NOVADAM skolotāja augstākā
10
5
Nata Gaibišele
ALEJAS Valdes priekšsēdētāja augstākā
11
9
Guntars Geida
GĀRSENE NOVADAM skolotājs augstākā
12
7
Jolanta Giluča
ALEJAS Sociālais aprūpētājs augstākā
13
4
Ingus Grauziņš
ALEJAS Kasieris vidējā
14
2
Ilga Ģile
ALEJAS Valdes locekle, galvenā grāmatvede augstākā
15
1
Aivars Ielejs
MĒS - SAVAM NOVADAM skolotājs augstākā
16
9
Eva Joča
MĒS - SAVAM NOVADAM direktora vietas izpildītāja vidējā
17
7
Inguna Joča
MĒS - SAVAM NOVADAM ģimenes ārsts augstākā
18
6
Kristiana Kalniete
GĀRSENE NOVADAM skolotāja augstākā
19
9
Evija Ķiķēna
VIENOTAM NOVADAM direktore augstākā
20
8
Gita Liepa
VIENOTAM NOVADAM zemniece augstākā
21
5
Uldis Linarts
GĀRSENE NOVADAM plānotājs augstākā
22
6
Agrita Liniņa
ALEJAS Galvenās grāmatvedes vietniece augstākā
23
5
Gita Loča
MĒS - SAVAM NOVADAM bāriņtiesas priekšsēdētāja augstākā
24
13
Ināra Lunģe
MĒS - SAVAM NOVADAM skolotāja augstākā
25
15
Rita Markūne
MĒS - SAVAM NOVADAM ārsta palīgs E.Elekses praksē vidējā
26
3
Normunds Mežaraups
MĒS - SAVAM NOVADAM saimniecības daļas vadītājs vidējā
27
9
Antoņina Mikitova
ALEJAS Nodaļas vecākā māsa vidējā
28
7
Elga Miķēna
VIENOTAM NOVADAM skolotāja augstākā
29
8
Laimonis Narbuts
GĀRSENE NOVADAM autogreiderists vidējā
30
12
Mudīte Nikolajeva
MĒS - SAVAM NOVADAM sagādniece vidējā
31
14
Gunta Ozoliņa
MĒS - SAVAM NOVADAM Direktora vietniece izglītības jomā augstākā
32
5
Māris Ozoliņš
VIENOTAM NOVADAM posteņa komandieris augstākā
33
10
Ineta Plocāne
MĒS - SAVAM NOVADAM skolotāja augstākā
34
11
Lāsma Prande
VIENOTAM NOVADAM speciāliste kultūras jautājumos augstākā
35
1
Skaidrīte Pudāne
ALEJAS Nodaļas vecākā māsa vidējā
36
3
Andris Punculis
GĀRSENE NOVADAM direktors augstākā
37
14
Marija Ribicka
VIENOTAM NOVADAM pensionāre vidējā
38
10
Žanna Semjonova
ALEJAS Psihiatrijas māsa vidējā
39
10
Velda Šīrone
VIENOTAM NOVADAM Lopkopības pārraugs augstākā
40
13
Valdemārs Juris Tarbuns
VIENOTAM NOVADAM Darba aizsardzības inženieris augstākā
41
11
Jānis Vanags
MĒS - SAVAM NOVADAM valdes loceklis vidējā
42
4
Sandra Vārslavāne
MĒS - SAVAM NOVADAM skolotāja augstākā
43
10
Ligita Vecvagare
GĀRSENE NOVADAM NMP feldšere vidējā
44
1
Ingrīda Vendele
VIENOTAM NOVADAM priekšsēdētāja vietniece augstākā
45
2
Valērijs Venediktovs
MĒS - SAVAM NOVADAM lietvedis, datorklases laborants vidējā
46
3
Harijs Vilnis
VIENOTAM NOVADAM Vecākais meistars vidējā
47
3
Nadežda Vorobjova
ALEJAS Psihiatrijas māsa vidējā
48
8
Gaida Vuškāne
MĒS - SAVAM NOVADAM zemnieku saimniecības īpašnieca vidējā
49
8
Oksana Zepa
ALEJAS Psihiatrijas māsa vidējā
50
2
Andris Zībergs
GĀRSENE NOVADAM lauku attīstības speciālists augstākā