Viesītes novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(55)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
7
Svetlana Andruškeviča
"Mēs - Viesītes novadam" direktore augstākā
2
6
Zigmunds Avens
Viesīte -mūsu novads mērnieks augstākā
3
2
Andris Baldunčiks
"Mēs - Viesītes novadam" direktors augstākā
4
11
Aija Balode
Viesīte -mūsu novads dienesta viesnīcas vadītāja vidējā
5
5
Valdis Banders
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM valdes priekšsēdētājs augstākā
6
11
Guntars Bārdulis
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM īpašnieks vidējā
7
16
Jānis Birste
"Viesītes novads-mūsu mājas" darba un civilās aizsardzības speciālists augstākā
8
9
Māris Blitsons
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM valdes loceklis augstākā
9
1
Valdis Broničs
Viesīte -mūsu novads valdes priekšsēdētājs, deputāts augstākā
10
5
Dainis Černauskis
Viesīte -mūsu novads īpašnieks, deputāts augstākā
11
12
Vilnis Danilevičs
"Mēs - Viesītes novadam" šoferis vidējā
12
1
Jānis Dimitrijevs
"Mēs - Viesītes novadam" priekšsēdētājs augstākā
13
7
Gunta Dobrovska
"Viesītes novads-mūsu mājas" sekretāre vidējā
14
7
Tālis Elpers
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM direktora vietnieks vidējā
15
6
Juris Erniņš
"Viesītes novads-mūsu mājas" padomes priekšsēdētājs augstākā
16
13
Rudīte Feldmane
"Viesītes novads-mūsu mājas" skolotāja augstākā
17
12
Rolands Grava
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM valdes priekšsēdētājs vidējā
18
9
Aigars Klibiķis
Viesīte -mūsu novads īpašnieks vidējā
19
2
Gita Kļaviņa
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM Priekšsēdētāja vietniece augstākā
20
7
Vigonts Kuklis
Viesīte -mūsu novads mežzinis augstākā
21
3
Modris Lāčplēsis
"Viesītes novads-mūsu mājas" komercdirektors augstākā
22
10
Imants Liepiņš
Viesīte -mūsu novads elektrotehniķis vidējā
23
4
Iveta Līce
"Viesītes novads-mūsu mājas" ģimenes ārsts augstākā
24
3
Dainis Līcis
"Mēs - Viesītes novadam" izpilddirektors augstākā
25
1
Edgars Līcis
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM civilās un darba aizsardzības dienesta vadītājs augstākā
26
2
Juris Līcis
"Viesītes novads-mūsu mājas" direktors augstākā
27
10
Pēteris Līcis
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM valdes loceklis vidējā
28
9
Juris Lūsis
"Mēs - Viesītes novadam" īpašnieks vidējā
29
15
Viktors Ļahtiņins
"Viesītes novads-mūsu mājas" īpašnieks augstākā
30
12
Māris Malcenieks
"Viesītes novads-mūsu mājas" īpašnieks vidējā
31
9
Iveta Maševska
"Viesītes novads-mūsu mājas" direktore augstākā
32
14
Ruta Mašinska
"Viesītes novads-mūsu mājas" sociālās palīdzības organizators augstākā
33
10
Aigars Miezītis
"Viesītes novads-mūsu mājas" treneris augstākā
34
13
Sarmīte Milakne
"Mēs - Viesītes novadam" Viesītes muzeja "Sēlija"vadītāja augstākā
35
14
Juris Misiņš
Viesīte -mūsu novads   vidējā
36
8
Skaidrīte Nažinska
"Mēs - Viesītes novadam" valdes priekšsēdētāja augstākā
37
6
Māra Ose
"Mēs - Viesītes novadam" ārsta prakses vadītāja augstākā
38
5
Jānis Osis
"Viesītes novads-mūsu mājas" direktors augstākā
39
4
Aina Pečauska
"Mēs - Viesītes novadam" vadītāja augstākā
40
10
Valdis Piekuss
"Mēs - Viesītes novadam" īpašnieks vidējā
41
2
Sanita Podžus
Viesīte -mūsu novads klientu apkalpošanas speciāliste augstākā
42
13
Inese Purene
Viesīte -mūsu novads grāmatvede vidējā
43
6
Guna Purene-Bīriņa
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM   augstākā
44
3
Uldis Ratnieks
Viesīte -mūsu novads īpašnieks, deputāts augstākā
45
8
Jānis Raups
Viesīte -mūsu novads īpašnieks pamata
46
12
Helmuts Rieksts
Viesīte -mūsu novads darbu vadītājs augstākā
47
11
Anita Rudzīte
"Viesītes novads-mūsu mājas" grāmatvede-kasiere vidējā
48
8
Aija Rutka
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM skolotāja augstākā
49
4
Sarmīte Stumbiņa
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM skolotāja augstākā
50
8
Iveta Tīrumniece
"Viesītes novads-mūsu mājas" īpašniece vidējā
51
5
Biruta Valaine
"Mēs - Viesītes novadam" priekšsēdētāja vidējā
52
11
Alvis Vidžis
"Mēs - Viesītes novadam" vadītājs augstākā
53
3
Ivars Vingris
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM Lauksaimniecības konsultants,veterinārārsts augstākā
54
4
Andris Zariņš
Viesīte -mūsu novads nodaļas vadītājs augstākā
55
1
Alfons Žuks
"Viesītes novads-mūsu mājas" valdes priekšsēdētājs augstākā