Krustpils novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(96)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
4
Inita Beinaroviča
"Pilsoniskā savienība" Skolotāja augstākā
2
5
Iluta Bērziņa
"Tautas partija" Skolotāja augstākā
3
14
Spodris Bērziņš
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" pārvaldnieks augstākā
4
9
Ilze Bičevska
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" korespondente augstākā
5
7
Vasilijs Bogovičs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
6
12
Zanda Bojere
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK lopkopības menedžere vidējā
7
6
Inese Bramane
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" kluba vadītāja vidējā
8
5
Dace Broka
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolas direktore augstākā
9
2
Kornēlija Brūniņa
Zaļo un Zemnieku savienība padomes priekšsēdētāja vidējā
10
14
Valentīna Carjova
Zaļo un Zemnieku savienība Mākslīgās apsēklošanas tehniķis vidējā
11
3
Ilga Cimbule
"Tautas partija" Kultūras darba konsultante-vecākais speciālists augstākā
12
9
Ārijs Daģis
"Tautas partija" Valdes loceklis vidējā
13
17
Jevgēnijs Detlevkins
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes priekšsēdētājs augstākā
14
8
Raisa Dmitrijeva
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Inženiere vidējā
15
4
Roberts Draško
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" guļbūvju meistars vidējā
16
6
Zigrīda Dreimane
"Tautas partija" Skolotāja augstākā
17
2
Gundega Eglīte
"Pilsoniskā savienība" Direktora vietniece izglītības jomā augstākā
18
6
Vilnis Eglītis-Tropuliņš
Zaļo un Zemnieku savienība veikala vadītājs vidējā
19
15
Edgars Gazarovs
"Tautas partija" Bezdarnieks vidējā
20
7
Imants Gedušs
Zaļo un Zemnieku savienība vadītājs vidējā
21
4
Pēteris Gravāns
Zaļo un Zemnieku savienība izpilddirektors vidējā
22
4
Lilija Grugule
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes locekle vidējā
23
10
Maija Grundšteine
"Tautas partija" Bāriņtiesas priekšsēdētāja augstākā
24
15
Gunārs Gžibovskis
"Pilsoniskā savienība" Direktors augstākā
25
3
Jeļena Hnikina
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK bibliotēkas vadītāja vidējā
26
18
Aleksandrs Indāns
"Tautas partija"   vidējā
27
10
Valērijs Indāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" saimnieciskās daļas un komunālās saimniecības vadītājs vidējā
28
2
Genadijs Ivanovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" kurinātājs vidējā
29
2
Aivars Jaksons
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" vadītājs vidējā
30
8
Dace Kalniņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolas direktore augstākā
31
5
Valda Kalniņa
Zaļo un Zemnieku savienība skolas direktore augstākā
32
7
Dzintars Kalniņš
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks vidējā
33
1
Jānis Kalniņš
Zaļo un Zemnieku savienība padomes priekšsēdētājs vidējā
34
7
Laimonis Kalniņš
"Tautas partija" Skolotājs augstākā
35
11
Sandra Kaļeiņikova
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolotāja augstākā
36
16
Vilis Karasevs
"Tautas partija" Koksnes apstrādātājs augstākā
37
11
Maija Kīne
Zaļo un Zemnieku savienība skolotāja augstākā
38
13
Pēteris Kjazja
Zaļo un Zemnieku savienība saimnieks vidējā
39
12
Aina Krūmiņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" pensionāre augstākā
40
1
Dainis Lapiņš
"Tautas partija" Valdes loceklis augstākā
41
11
Vilija Lazdiņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK bibliotekāre vidējā
42
18
Svetlana Lāce
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolotāja augstākā
43
13
Vizma Lejiņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK vadītāja augstākā
44
17
Anita Lesiņa
"Tautas partija" Vetārste augstākā
45
2
Evita Lesiņa
"Tautas partija" Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs augstākā
46
16
Līga Liepiņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" prakses vadītāja augstākā
47
10
Ilmārs Lindāns
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK īpašnieks vidējā
48
18
Dzintra Mikanovska
Zaļo un Zemnieku savienība vecākā referente augstākā
49
2
Inta Ozoliņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes locekle vidējā
50
7
Leontīne Ozoliņa
"Pilsoniskā savienība" Direktore vidējā
51
3
Valdis Ozoliņš
"Pilsoniskā savienība" Direktors augstākā
52
1
Kārlis Pabērzs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" padomes priekšsēdētājs augstākā
53
4
Jānis Pastars
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" deputāts vidējā
54
8
Anita Pobjaržina
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK sociālā darbiniece augstākā
55
14
Dace Podniece
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ārsta palīgs vidējā
56
16
Aija Prokofjeva
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK vadītāja vidējā
57
3
Marija Puķīte
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" valdes locekle vidējā
58
5
Juris Puriškevičs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" īpašnieks augstākā
59
9
Anita Putka
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciāliste augstākā
60
5
Iluta Randoha
"Pilsoniskā savienība" Direktora vietniece izglītības jomā, skolotāja augstākā
61
6
Aleksandrs Raščevskis
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" valdes loceklis vidējā
62
13
Solveiga Riekstiņa
"Tautas partija" Grāmatvede augstākā
63
18
Aija Rogāle
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK skolotāja augstākā
64
15
Anita Ruliete
Zaļo un Zemnieku savienība Lauku attīstības speciāliste augstākā
65
9
Inna Sakoviča
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK sākumskolas skolotāja augstākā
66
8
Inese Seile
"Tautas partija" Pastniece vidējā
67
6
Aija Semjonova
"Pilsoniskā savienība" Direktore augstākā
68
12
Artūrs Seržāns
Zaļo un Zemnieku savienība mežzinis augstākā
69
17
Edgars Siliņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK tehniķis augstākā
70
6
Dzintars Skalbe
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK galvenais tehniķis vidējā
71
9
Ineta Skrauča
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" vecākais operators vidējā
72
11
Lidija Smolova
"Tautas partija" Farmaceita asistente vidējā
73
5
Benita Spalviņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK priekšsēdētāja vidējā
74
13
Ineta Speldziņa
"Pilsoniskā savienība" Tirdzniecības pārstāve augstākā
75
1
Marija Stalidzāne
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK reģiona inspektore augstākā
76
14
Andris Stalidzāns
"Pilsoniskā savienība" Īpašnieks vidējā
77
16
Oļģerts Stalidzāns
Zaļo un Zemnieku savienība padomes priekšsēdētājs augstākā
78
13
Kārlis Stars
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes loceklis augstākā
79
3
Vija Stiebriņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolas direktore augstākā
80
15
Līga Stulpiņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Latgales reģiona tirdzniecības pārstāve vidējā
81
9
Ilze Stupāne
"Pilsoniskā savienība" Vadītājas vietniece, juridiskā dienesta vadītāja augstākā
82
8
Dzintars Švirksts
"Pilsoniskā savienība" Uzraugs-operātors vidējā
83
7
Inta Trokša
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK apdrošināšanas konsultants augstākā
84
12
Jānis Trokša
"Pilsoniskā savienība" Tirdzniecības pārstāvis Latgales reģionā vidējā
85
11
Edgars Turkopolis
"Pilsoniskā savienība" Priekšnieks vidējā
86
14
Elga Upmale
"Tautas partija" Īpašnieks vidējā
87
12
Ieva Veigure
"Tautas partija" Vadītāja augstākā
88
17
Aija Vetere
Zaļo un Zemnieku savienība klientu darījumu vadītājs augstākā
89
10
Regīna Vilnraga
"Pilsoniskā savienība" Valdes locekle, grāmatvede - kasiere augstākā
90
15
Dace Vītola
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" sociālā darbiniece vidējā
91
1
Sergejs Volkovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Valdes loceklis augstākā
92
10
Ilona Zalāne
Zaļo un Zemnieku savienība bāriņtiesas priekšsēdētāja vidējā
93
8
Mārtiņš Zaļais
Zaļo un Zemnieku savienība   augstākā
94
3
Arita Zāle
Zaļo un Zemnieku savienība direktore augstākā
95
4
Vilnis Zemītis
"Tautas partija" Īpašnieks augstākā
96
1
Mirdza Zirnīte
"Pilsoniskā savienība" Priekšsēdētāja augstākā