Salas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(31)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
3
Rita Audriņa
"Vienoti mūsu novadam" valdes locekle augstākā
2
13
Sandra Āriņa
"Sēļu zeme" direktore augstākā
3
15
Gatis Balodis
"Vienoti mūsu novadam" elektronikas un telesakaru speciālists vidējā
4
4
Juris Balodītis
"Sēļu zeme" īpašnieks - vadītājs augstākā
5
9
Ziedonis Bārbals
"Sēļu zeme" direktors augstākā
6
2
Andris Bārzdiņš
"Vienoti mūsu novadam" meža un vides aizsardzības daļas vadītājs augstākā
7
1
Jānis Bite
"Sēļu zeme" padomes priekšsēdētājs augstākā
8
16
Juris Boķis
"Vienoti mūsu novadam" projektu vadītājs augstākā
9
4
Jānis Dambrāns
"Vienoti mūsu novadam"   vidējā
10
5
Andris Dilbeks
"Vienoti mūsu novadam" nodaļas vadītājs augstākā
11
12
Raimons Dubkevičs
"Sēļu zeme" īpašnieks vidējā
12
14
Ilmārs Elksnis
"Sēļu zeme" īpašnieks - vadītājs vidējā
13
6
Inga Galdiņa
"Vienoti mūsu novadam" pamatizglītības skolotāja augstākā
14
14
Ruta Jakovļeva
"Vienoti mūsu novadam" mūzikas skolotāja augstākā
15
5
Sandra Kaņepa
"Sēļu zeme" mūzikas skolotāja augstākā
16
11
Solvita Koja
"Sēļu zeme" skolotāja augstākā
17
7
Pēteris Krastiņš
"Sēļu zeme" inspektors augstākā
18
10
Andrejs Lisjonoks
"Vienoti mūsu novadam" īpašnieks vidējā
19
8
Aldis Līcītis
"Sēļu zeme" valdes loceklis augstākā
20
11
Inguna Ļevāne
"Vienoti mūsu novadam" skolotāja, direktora vietniece ārpusklases darbā augstākā
21
10
Juris Niedrītis
"Sēļu zeme" īpašnieks - vadītājs augstākā
22
15
Zane Ozola
"Sēļu zeme" direktore augstākā
23
7
Guntars Paeglis
"Vienoti mūsu novadam" direktors vidējā
24
2
Vija Pelčere
"Sēļu zeme" ģimenes ārste augstākā
25
12
Uldis Rāva
"Vienoti mūsu novadam" saimniecības daļas vadītājs vidējā
26
9
Ingūna Rēķe
"Vienoti mūsu novadam" sekretāre augstākā
27
13
Elīna Skuja
"Vienoti mūsu novadam" grāmatvede vidējā
28
1
Irēna Sproģe
"Vienoti mūsu novadam" priekšsēdētāja augstākā
29
6
Vika Vanaga
"Sēļu zeme" muzeja vadītāja augstākā
30
8
Oskars Vilciņš
"Vienoti mūsu novadam" īpašnieks pamata
31
3
Dita Vītola
"Sēļu zeme" valdes locekle vidējā