Dagdas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(87)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
5
Marija Aleksejeva
Zaļo un Zemnieku savienība Pārvaldniece vidējā
2
2
Jānis Andrejevs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" elektriķis vidējā
3
5
Ēvalds Andžāns
"Tautas partija"   vidējā
4
8
Jānis Andžāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Valdes loceklis augstākā
5
2
Konstantīns Andžāns
Zaļo un Zemnieku savienība Padomes priekšsēdētājs augstākā
6
3
Sergejs Antonovs
"Tautas partija" ārsts augstākā
7
18
Skaidrīte Augustāne
Partija "LPP/LC" Kasieris - dispečers vidējā
8
10
Valentīna Avgustova
Zaļo un Zemnieku savienība Valdes priekšsēdētāja vidējā
9
3
Andris Balančenoks
"Latgales tauta" invalīds vidējā
10
12
Lolita Beinaroviča
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Sociālā darbiniece augstākā
11
6
Edgars Beinarovičs
Partija "LPP/LC" Deputāts, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs vidējā
12
7
Aldis Beitāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Īpašnieks vidējā
13
13
Andris Beitāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Deputāts vidējā
14
11
Guntis Beitāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Darbu vadītājs augstākā
15
7
Aivars Belkovskis
"Tautas partija" deputāts augstākā
16
6
Jadviga Ceicāne
"Tautas partija" sekretāre vidējā
17
18
Ēriks Čaplinskis
"Tautas partija" ekonomists augstākā
18
3
Romualda Demida
Partija "LPP/LC" Priekšsēdētāja, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vidējā
19
16
Antons Eisaks
Zaļo un Zemnieku savienība pašnodarbinātais vidējā
20
7
Igors Filipovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" zemes ierīcības inženieris augstākā
21
14
Līga Gabrāne
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Profesionālās izglītības skolotāja augstākā
22
5
Leonards Geikins
"Latgales tauta" invalīds vidējā
23
9
Oļegs Gekišs
"Tautas partija" direktora vietnieks audzināšanas darbā augstākā
24
6
Artūrs Grišāns
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" īpašnieks vidējā
25
8
Irēna Gžibovska
Partija "LPP/LC" Aptiekas vadītāja augstākā
26
4
Aleksandrs Gžibovskis
Zaļo un Zemnieku savienība Direktors augstākā
27
1
Olga Ivanova
"Latgales tauta" pensionāre vidējā
28
14
Viktors Ivanovs
Partija "LPP/LC" Mājturības un vizuālās mākslas skolotājs, Pedagoģisko darbin. darba kvalitātes vērtēšanas kom. loc. augstākā
29
17
Jāzeps Japiņš
"Tautas partija" vadītājs augstākā
30
10
Olga Kacare
Partija "LPP/LC" Darba aizsardzības speciāliste vidējā
31
4
Tatjana Kairo
"Latgales tauta" bezdarbniece pamata
32
5
Ilmārs Kalpišs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" vadītājs vidējā
33
16
Anita Kiselevska
"Tautas partija" skolotāja augstākā
34
5
Zinaida Konošonoka
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Latviešu valodas un literatūras skolotāja augstākā
35
13
Viktors Krūmiņš
Zaļo un Zemnieku savienība Īpašnieks vidējā
36
16
Olga Lukjanska
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Tautas nama vadītāja vidējā
37
15
Vladislavs Ļahs
"Tautas partija" nav pamata
38
14
Vitālijs Mačukāns
"Tautas partija" izpilddirektors augstākā
39
11
Lilija Mihejeva
Partija "LPP/LC" Galvenā grāmatvede, Iepirkumu komisijas locekle augstākā
40
17
Andris Mizāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Īpašnieks vidējā
41
16
Jānis Nartišs
Partija "LPP/LC" Valdes priekšsēdētāja vietnieks vidējā
42
3
Raimonds Nipers
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Valdes loceklis vidējā
43
6
Ludmila Orlova
"Latgales tauta" bezdarbniece vidējā
44
2
Jāzeps Ornicāns
"Tautas partija" direktors augstākā
45
12
Aigars Orols
Zaļo un Zemnieku savienība Skolotājs vidējā
46
8
Valdis Orols
"Tautas partija" direktora vietnieks informātikas jautājumos augstākā
47
12
Arvīds Ozoliņš
Partija "LPP/LC" Mežsargs augstākā
48
13
Janīna Pauliņa
Partija "LPP/LC" Galvenā grāmatvede, Iepirkumu komisijas locekle vidējā
49
9
Ivars Pauliņš
Partija "LPP/LC" Vadītājs augstākā
50
1
Viktors Petrovskis
Partija "LPP/LC" Domes priekšsēdētāja vietnieks, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs augstākā
51
13
Aivars Platacis
"Tautas partija" priekšsēdētājs augstākā
52
18
Dainis Platacis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Andrupenes tautas nama direkors vidējā
53
2
Inese Plesņa
Partija "LPP/LC" Direktore augstākā
54
9
Ivars Plivčs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Feldšeris augstākā
55
15
Alfrēds Plotka
Partija "LPP/LC" Kokvedēja šoferis vidējā
56
14
Elita Pontaga
Zaļo un Zemnieku savienība Padomes priekšsēdētāja vidējā
57
5
Juris Priluckis
Partija "LPP/LC" Zemes ierīkotājs, Deputāts, Iepirkumu komisijas loceklis augstākā
58
2
Irēna Puzanova
"Latgales tauta" bezdarbniece vidējā
59
10
Aleksandrs Puzanovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" valdes loceklis vidējā
60
3
Melānija Rudavina
Zaļo un Zemnieku savienība Padomes priekšsedētāja augstākā
61
15
Ina Sadovska
Zaļo un Zemnieku savienība Īpašniece vidējā
62
9
Andrejs Saratovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" bezdarbnieks vidējā
63
10
Alla Semenjuka
"Tautas partija" pārdevēja vidējā
64
1
Viktors Sevastjanovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" direktors vidējā
65
8
Visvaldis Skrebs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" īpašnieks vidējā
66
6
Edmunds Stalidzāns
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Deputāts vidējā
67
1
Viktors Stikuts
"Tautas partija" priekšsēdētājs augstākā
68
3
Vasilijs Šalajevs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" vadītājs vidējā
69
11
Vladimirs Šalajevs
"Tautas partija" šoferis vidējā
70
7
Valentīna Šilvāne
"Latgales tauta" pensionāre pamata
71
8
Erna Šļahota
Zaļo un Zemnieku savienība Vadītāja vidējā
72
7
Ārija Šumeiko
Partija "LPP/LC" Direktore augstākā
73
1
Janīna Tukiša
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Plānotāja augstākā
74
4
Nikolajs Tukišs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" motorzāģu mehāniķis vidējā
75
4
Pēteris Tukišs
"Tautas partija" mežzinis augstākā
76
6
Andris Utāns
Zaļo un Zemnieku savienība Padomes priekšsēdētājs vidējā
77
2
Pēteris Vaičulis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Īpašnieks vidējā
78
12
Rita Vaišļa
"Tautas partija" skolotāja augstākā
79
9
Inta Vedļa
Zaļo un Zemnieku savienība Veterinārārste un liellopu mākslīgās apsēklošanas tehniķe augstākā
80
11
Inta Viļuma
Zaļo un Zemnieku savienība Folkloras kopas "Olūteņi"vadītāja augstākā
81
4
Juris Viļums
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Projektu administrātors augstākā
82
1
Sandra Viškure
Zaļo un Zemnieku savienība Padomes priesšsēdētāja augstākā
83
7
Anatols Viškurs
Zaļo un Zemnieku savienība Direktors augstākā
84
17
Ernests Vjaters
Partija "LPP/LC" Direktora vietnieks vidējā
85
15
Aina Zariņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Latviešu valodas un literatūras skolotāja augstākā
86
10
Zinaida Zariņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Vadītāja vidējā
87
4
Ināra Zavadska
Partija "LPP/LC" Direktore augstākā