Aglonas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(61)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
7
Vladimirs Afanasjevs
Mūsu spēks vienotībā   augstākā
2
3
Zoja Agafonova
Novada apvienotais saraksts Direktora vietniece augstākā
3
10
Vija Ancāne
Novada apvienotais saraksts Direktore augstākā
4
1
Andris Badūns
Novada apvienotais saraksts Padomes priekšsēdētājs augstākā
5
2
Ingūna Barkeviča
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" lietvede augstākā
6
12
Anita Anna Bartuša
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" Lauksaimniecības darba organizators - lauku attīstības speciāliste augstākā
7
7
Pēteris Bekišs
Novada apvienotais saraksts Padomes priekšsēdētājs augstākā
8
1
Antons Beķis
Mūsu spēks vienotībā zemnieks augstākā
9
10
Kristīne Budeviča-Rešetņaka
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Menedžere vidējā
10
4
Aina Buiniča
Novada apvienotais saraksts Lauku attīstības speciāliste augstākā
11
12
Aleksandrs Dorofejevs
Novada apvienotais saraksts Mehanizators vidējā
12
8
Inese Egle
Novada apvienotais saraksts skolotāja augstākā
13
5
Andris Girss
Novada apvienotais saraksts veterinārārsts augstākā
14
13
Valentīna Gribuška
Mūsu spēks vienotībā direktore augstākā
15
16
Andris Indāns
Novada apvienotais saraksts Galvenais grāmatvedis augstākā
16
13
Aivars Indrikovs
Novada apvienotais saraksts Saimniecības daļas vadītājs vidējā
17
6
Nadežda Ivanova
Mūsu spēks vienotībā skolotāja augstākā
18
11
Renāte Jackeviča
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" grāmatvede augstākā
19
16
Broņislavs Kalvāns
"Mēs - Aglonas novada rītdienai"   vidējā
20
12
Sarmīte Kampāne
Mūsu spēks vienotībā direktora vietniece audzināšanas darbā augstākā
21
3
Jevgeņijs Kārkliņš
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Izpilddirektors augstākā
22
14
Aivars Kluss
Novada apvienotais saraksts Pagasta ceļu būvinženieris, būvuzraugs vidējā
23
8
Sergejs Kormiļcevs
Mūsu spēks vienotībā   vidējā
24
6
Vadims Krimans
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" direktors augstākā
25
2
Ivars Livdāns
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Direktors vidējā
26
6
Ināra Lukaševiča
Novada apvienotais saraksts Vadītāja vietniece augstākā
27
5
Sergejs Lukašonoks
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" īpašnieks vidējā
28
9
Irēna Maļuhina
Novada apvienotais saraksts Padomes priekšsēdētāja vietniece augstākā
29
14
Maksims Matvejevs
Mūsu spēks vienotībā   pamata
30
13
Janīna Meldere
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Pārvaldniece vidējā
31
2
Mārīte Mežiniece
Novada apvienotais saraksts Vadītāja augstākā
32
15
Vilhelmīne Mežiniece
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" lopkopēja - slaucēja vidējā
33
10
Margarita Mickeviča
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" sociālais darbinieks vidējā
34
5
Juris Murāns
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Īpašnieks vidējā
35
8
Valērijs Nazarenko
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Bezdarbnieks vidējā
36
8
Ērika Pačkajeva
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" motorizētās piegādes pastnieks vidējā
37
10
Edgars Pēterāns
Mūsu spēks vienotībā zemnieks vidējā
38
11
Ludmila Pļešanova
Mūsu spēks vienotībā skolotāja vidējā
39
3
Valentīna Podskočija
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" pārdevēja vidējā
40
9
Feoktists Pušņakovs
Mūsu spēks vienotībā skolotājs augstākā
41
4
Inta Repeļe
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Sociālais rehabilitētājs vidējā
42
11
Edgars Repša
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Sagādnieks vidējā
43
15
Igors Reščenko
Novada apvienotais saraksts Iepirkumu speciālists augstākā
44
5
Aivars Rivars
Mūsu spēks vienotībā direktora vietnieks mācību darbā augstākā
45
9
Rimma Romanova
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" vecākā veterinārā eksperte augstākā
46
3
Andris Ruduks
Mūsu spēks vienotībā direktors augstākā
47
1
Jānis Rutka
Politiskā partija "Spēks vienotībā" vadītājs vidējā
48
6
Aldis Saveļenoks
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Autoostas pārzinis vidējā
49
9
Jāzeps Skutāns
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Skolotājs vidējā
50
14
Iveta Soldāne
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" teorētisko priekšmetu un dziedāšanas skolotāja augstākā
51
2
Lolita Solima
Mūsu spēks vienotībā direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā augstākā
52
13
Vladislavs Stivriņš
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" vadītājs vidējā
53
1
Helēna Streiķe
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" priekšsēdētāja augstākā
54
11
Ainārs Streļčs
Novada apvienotais saraksts Nekustāmā īpašuma konsultants augstākā
55
16
Aija Strole
Mūsu spēks vienotībā vecākais veteksperts augstākā
56
12
Jānis Špelis
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Pārvaldnieks vidējā
57
15
Marija Vaišle
Mūsu spēks vienotībā piena lopkopības pārraugs vidējā
58
7
Didzis Vanags
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" direktors augstākā
59
4
Valentīna Vasiļjeva
Mūsu spēks vienotībā zemniece augstākā
60
4
Irina Vērdiņa
"Mēs - Aglonas novada rītdienai" feldšere vidējā
61
7
Ēvalds Zukulis
Politiskā partija "Spēks vienotībā" Operators vidējā