Alsungas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(35)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
3
Lija Baumane
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" direktore augstākā
2
12
Bruno Baumanis
Alsungas Demokrāti Nav vidējā
3
4
Gvido Bišofs
Alsungas Demokrāti Sanitārtehniķis vidējā
4
11
Sarmīte Biteniece
Alsungas Demokrāti Īpašniece vidējā
5
10
Ilze Bloka
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" skolotāja augstākā
6
2
Gunārs Bloks
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" priekšsēdētājs vidējā
7
7
Diāna Brūkle
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašniece pamata
8
1
Voldemārs Dunajevs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" kurinātājs augstākā
9
6
Gunita Galiņa
Alsungas Demokrāti Galvenā grāmatvede vidējā
10
5
Jānis Gornijs
Alsungas Demokrāti Valdes priekšsēdētājs augstākā
11
2
Esmiralda Hlomova
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašniece vidējā
12
5
Modris Jēkabsons
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" šoferis-ugunsdzēsējs vidējā
13
11
Diāna Kalniņa
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" lietvede augstākā
14
4
Andris Kaminskis
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" autovadītājs vidējā
15
9
Aiga Ķikure
Alsungas Demokrāti Valdes priekšsēdētāja vidējā
16
4
Ausma Lintiņa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašniece augstākā
17
3
Ainars Macpans
Alsungas Demokrāti Skolotājs augstākā
18
9
Dace Martinova
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" komercdirektors augstākā
19
3
Inta Miltoviča
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" veikala vadītāja vidējā
20
13
Skaidrīte Nagliņa
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" skolotāja augstākā
21
10
Maira Pekste
Alsungas Demokrāti Veikala vadītāja vidējā
22
2
Jānis Petrovičs
Alsungas Demokrāti Mežsargs vidējā
23
8
Artis Pētersons
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" īpašnieks vidējā
24
6
Visvaldis Pūris
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašnieks pamata
25
2
Sandra Rikvalde
Mūsu zeme zemniece vidējā
26
1
Grigorijs Rozentāls
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" pārvaldnieka palīgs augstākā
27
12
Sarmīte Rozgale
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" īpašniece vidējā
28
8
Viktors Senkevicins
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" nav pamata
29
7
Dace Siliņa
Alsungas Demokrāti Sociālais aprūpētājs vidējā
30
7
Kalvis Slavinskis
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" ugunsdzēsējs-glābējs augstākā
31
5
Aivars Sokolovskis
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" Mehāniskās darbnīcas vadītājs augstākā
32
8
Jānis Šmidbergs
Alsungas Demokrāti Nav vidējā
33
1
Vairis Špude
Mūsu zeme krāvējs vidējā
34
6
Juris Šteinbergs
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme" mežzinis augstākā
35
1
Edgars Zvejnieks
Alsungas Demokrāti Traktorists vidējā