Aizputes novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(73)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
18
Aivars Admidiņš
Zaļo un Zemnieku savienība dežūrdienesta vecākais vidējā
2
11
Mairīte Alfuse
Zaļo un Zemnieku savienība Lauku attīstības speciāliste augstākā
3
5
Anita Alksne
"Jaunais laiks" inspektore augstākā
4
13
Artis Ābele
"Tautas partija" pasniedzējs augstākā
5
5
Jānis Balodis
Zaļo un Zemnieku savienība Mācītājs vidējā
6
5
Jolanta Berga
"Tautas partija" vadītāja augstākā
7
11
Andris Bitenieks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Direktors augstākā
8
2
Viktors Bloks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Remontu un celtniecības daļas vadītājs vidējā
9
8
Mairolds Blūms
"Tautas partija" direktors augstākā
10
6
Ivars Brants
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Īpašnieks augstākā
11
13
Sanita Cāle
Zaļo un Zemnieku savienība Vadītāja vidējā
12
12
Aina Cērmane
"Jaunais laiks" skolotāja augstākā
13
15
Uldis Cērps
Zaļo un Zemnieku savienība Būvinspektors vidējā
14
17
Edvīns Cinkus
"Tautas partija" direktors vidējā
15
2
Artis Čanders
"Jaunais laiks" priekšsēdētājs augstākā
16
16
Aija Dreimane
"Tautas partija" direktore augstākā
17
9
Kārlis Fricsons
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Direktors augstākā
18
14
Ilze Frīdenberga
"Tautas partija" muzeja vadītāja augstākā
19
1
Juris Grasmanis
"Tautas partija" Domes priekšsēdētājs augstākā
20
8
Vilis Grāmatnieks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Ražošanas speciālists augstākā
21
3
Mārtiņš Grundmanis
Partija "LPP/LC" Projektu vadītājs augstākā
22
1
Andrējs Gūtmanis
Partija "LPP/LC" Valdes loceklis vidējā
23
4
Dāniels Gūtmanis
Partija "LPP/LC" Valdes loceklis vidējā
24
6
Ernests Gūtmanis
Zaļo un Zemnieku savienība Kadastra procesa vadītājs vidējā
25
7
Ilgonis Indrāns
"Tautas partija" ražošanas daļas vadītājs vidējā
26
2
Andris Jankovskis
Partija "LPP/LC" Projektu vadītājs, koordinators augstākā
27
9
Kaspars Jonass
"Tautas partija" valdes loceklis augstākā
28
11
Lilija Jonkusa
"Tautas partija" grāmatvede vidējā
29
4
Henrijs Junkarēns
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētājs augstākā
30
13
Brigita Kasparoviča
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Īpašniece vidējā
31
12
Zaiga Kīle
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Galvenā grāmatvede augstākā
32
4
Rolands Klēfelds
"Jaunais laiks" direktors augstākā
33
15
Varis Klēfelds
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
34
9
Biruta Konrāde
"Jaunais laiks" projektu koordinatore augstākā
35
7
Mareks Krēsliņš
Partija "LPP/LC" Tehniskais direktors augstākā
36
14
Līga Laiveniece
Zaļo un Zemnieku savienība Medmāsa vidējā
37
2
Alda Lapena
Zaļo un Zemnieku savienība Galvenā grāmatvede augstākā
38
7
Anita Leimante
"Jaunais laiks" veterinārārste augstākā
39
8
Anda Lieģe
Zaļo un Zemnieku savienība Direktora vietniece augstākā
40
7
Gunars Liepiņš
Zaļo un Zemnieku savienība Tehniskais direktors augstākā
41
10
Ligita Luzere
"Tautas partija" kultūras darba organizators vidējā
42
12
Velga Ļaudama
Zaļo un Zemnieku savienība Direktore augstākā
43
3
Juris Moisejs
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētājs vidējā
44
12
Jānis Niedols
"Tautas partija" valdes loceklis vidējā
45
3
Gita Ozola
"Jaunais laiks" sporta trenere - pedagoģe augstākā
46
11
Inita Ozola
"Jaunais laiks" mūzikas skolotāja augstākā
47
3
Imants Ozols
"Tautas partija" skolotājs augstākā
48
13
Anita Pelude
"Jaunais laiks" uzņēmēja augstākā
49
17
Viktors Petruks
Zaļo un Zemnieku savienība   vidējā
50
10
Ilva Plamše
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Ražošanas daļas vadītāja augstākā
51
10
Inta Putniņa
"Jaunais laiks" galvenā grāmatvede augstākā
52
7
Maija Pūpola
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Skolotāja augstākā
53
8
Guntis Reķēns
"Jaunais laiks" valdes priekšsēdētājs augstākā
54
16
Inta Rudzīte
"Jaunais laiks" tautisko deju kolektīva vadītāja (skolotāja) augstākā
55
3
Uģis Rungovskis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Valdes loceklis vidējā
56
14
Egils Rūtenbergs
"Jaunais laiks" sporta organizators augstākā
57
6
Kaspars Sants
"Tautas partija" enerģētikas daļas vadītājs augstākā
58
15
Liene Segliņa
"Tautas partija" skolniece pamata
59
4
Vladislavs Siksna
"Tautas partija" Komunālās un saimniecības daļas vadītājs vidējā
60
5
Andrejs Silenieks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Īpašnieks augstākā
61
1
Gundars Sisenis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Valdes priekšsēdētājs augstākā
62
6
Liveta Sprūde
"Jaunais laiks" direktore augstākā
63
16
Skaidrīte Sveiše
Zaļo un Zemnieku savienība Tirgus menedžere vidējā
64
1
Aivars Šilis
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētājs augstākā
65
9
Iveta Šķubure
Zaļo un Zemnieku savienība Lauku attīstības speciāliste augstākā
66
5
Sarmīte Štāle
Partija "LPP/LC" Psihologs, pedagogs augstākā
67
6
Inese Šteinberga
Partija "LPP/LC" Nepilngadīgo lietu inspektore augstākā
68
2
Linards Tiļugs
"Tautas partija" direktors augstākā
69
10
Irēna Tīmane
Zaļo un Zemnieku savienība Lauku attīstības speciālists vidējā
70
14
Mikus Valters
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Skolnieks pamata
71
1
Māra Vētra
"Jaunais laiks" priekšsēdētāja augstākā
72
4
Gunta Vīdnere
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Skolotāja augstākā
73
15
Kārlis Vīdners
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Skolnieks pamata