Grobiņas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(119)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
7
Aldis Adamanis
"Tautas partija" valdes loceklis vidējā
2
5
Atis Aivars
"Jaunais laiks" Ģimenes ārts augstākā
3
1
Juris Aizezers
"Jaunais laiks" Valdes priekšsēdētājs augstākā
4
10
Ziedonis Almanis
"Jaunais laiks" Valdes priekšsēdētājs vidējā
5
11
Andis Ādiņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktors augstākā
6
12
Inta Balbārde
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK skolotāja augstākā
7
12
Aldis Balceris
Partija "LPP/LC" Amatnieks vidējā
8
14
Arnis Bamšis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ēku uzraugs vidējā
9
5
Indra Bērziņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" lietvede augstākā
10
5
Ausma Bēta
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Vadītāja augstākā
11
10
Andris Birznieks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
12
14
Kaspars Borgs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Prečzinis vidējā
13
10
Linda Bruce
"Tautas partija" direktores vietniece audzināšanas darbā augstākā
14
3
Normunds Brucis
Partija "LPP/LC" Valdes loceklis augstākā
15
5
Mārīte Bruža
"Tautas partija" izglītības metodiķe augstākā
16
3
Zigmunds Cinkus
"Jaunais laiks" Vadītājs augstākā
17
4
Jānis Cipriķis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" komunālās saimniecības vadītājs vidējā
18
7
Edgars Cīrulis
"Jaunais laiks" Sporta metodiķis vidējā
19
3
Dzidra Cobele
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" padomes priekšsēdētāja augstākā
20
2
Ivars Čīma
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Būvinspekcijas vadītājs augstākā
21
14
Daina Deņisova
"Tautas partija" ēku uzrauga palīgs vidējā
22
9
Tālivaldis Dobelmanis
Partija "LPP/LC" Īpašnieks vidējā
23
15
Dzintars Ekšteins
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" darba drošības vecākais speciālists augstākā
24
1
Modris Ekšteins
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK priekšsēdētāja vietnieks augstākā
25
8
Anita Elere
"Jaunais laiks" Skolotāja augstākā
26
11
Sarmīte Freimane
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" valdes priekšsēdētāja vidējā
27
1
Aivars Galeckis
"Tautas partija" īpašnieks, instruktors augstākā
28
14
Aigars Gedovius
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" sporta metodiķis vidējā
29
12
Pēteris Grasmanis
"Jaunais laiks" Apsargs, šoferis vidējā
30
5
Ilmārs Graudiņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK īpašnieks-dārznieks vidējā
31
13
Gints Griezītis
Partija "LPP/LC" Nekustamo īpašumu speciālists vidējā
32
15
Valda Grīnfelde
"Jaunais laiks" Virsvadītāja augstākā
33
13
Dzintra Gutāne
"Tautas partija" vadītāja augstākā
34
7
Roberts Jakušonoks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Valdes priekšsēdētājs augstākā
35
11
Gunta Jansone
Partija "LPP/LC" Bibliotēkas vadītāja augstākā
36
16
Alla Janševska
"Jaunais laiks" Centra vadītāja vidējā
37
16
Māris Jaunsleinis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" maršruta tīkla plānotājs augstākā
38
18
Uldis Jaunzemis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK zemnieks-īpašnieks vidējā
39
17
Olafs Jākobsons
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors augstākā
40
2
Genadijs Jefimovs
"Jaunais laiks" Priekšsēdētājs augstākā
41
2
Ilgonis Jēčis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Valdes loceklis augstākā
42
9
Elga Jonase
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" muzikālā audzinātāja augstākā
43
17
Egils Jucevičs
Partija "LPP/LC" Fizikas skolotājs augstākā
44
15
Ginta Kampare
"Tautas partija" labiekārtošanas darbu vadītāja augstākā
45
8
Andželika Kāle
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" psiholoģe augstākā
46
11
Jānis Kārkliņš
"Jaunais laiks" Ķīmijas skolotājs augstākā
47
18
Ingus Kliečis
"Jaunais laiks" Valdes loceklis augstākā
48
8
Gunta Klievēna
"Tautas partija" vadītāja vidējā
49
12
Jānis Kokainis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" jaunākais inspektors augstākā
50
3
Tamāra Kokbārde
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Priekšsēdētāja augstākā
51
2
Gunta Konopļeva
Partija "LPP/LC" Administratīvās nodaļas vadītāja, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja augstākā
52
13
Maija Ķepale
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" skolotāja augstākā
53
17
Raimonds Ķesteris
"Jaunais laiks"   vidējā
54
15
Māris Ķēde
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK individuālais komersants augstākā
55
10
Valdis Ķēde
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK zemnieks-īpašnieks vidējā
56
8
Vizma Lapuķe
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" lauku attīstības speciālists augstākā
57
12
Linda Leja
"Tautas partija" iepirkuma speciāliste augstākā
58
7
Dace Lēvalde
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes locekle augstākā
59
15
Miervaldis Lēvalds
Partija "LPP/LC" Īpašnieks vidējā
60
13
Voldemārs Lielāmurs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
61
18
Gunta Liepa
Partija "LPP/LC" Pensionāre augstākā
62
6
Kaspars Luters
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes priekšsēdētājs vidējā
63
4
Gints Lūsis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Liepājas filiāles vadītājs augstākā
64
2
Ilva Markus-Narvila
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" grāmatvede augstākā
65
7
Harijs Martīnijs
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktors augstākā
66
9
Gunita Mateusa
"Tautas partija" administratore augstākā
67
9
Inese Meļķe
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK finanšu nodaļas vadītājas vietniece augstākā
68
2
Ilgvars Mizēns
"Tautas partija" būvinženieris augstākā
69
1
Jānis Neimanis
Partija "LPP/LC" Domes priekšsēdētājs augstākā
70
15
Intars Niķelis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" galdniecības meistars pamata
71
14
Diāna Ozoliņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" vieglatlētikas trenere vidējā
72
6
Dainis Ozoliņš
"Tautas partija" īpašnieks augstākā
73
1
Indulis Ozoliņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Izpilddirektors vidējā
74
3
Madars Ozoliņš
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs augstākā
75
10
Sanita Pavāre
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" komercdirektore vidējā
76
18
Elīna Pirtniece
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" sociālā dienesta vadītāja augstākā
77
11
Uldis Pīrāgs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes priekšsēdētājs vidējā
78
13
Haralds Pladers
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" valdes loceklis vidējā
79
10
Gints Plostnieks
Partija "LPP/LC" Direktors, Informātikas skolotājs augstākā
80
16
Harijs Poprockis
Partija "LPP/LC" Izpilddirektors augstākā
81
11
Edvīns Porciks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
82
1
Aivars Priedols
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" padomes priekšsēdētājs augstākā
83
8
Vilnis Puļķis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Ražošanas daļas vadītāja vietnieks vidējā
84
5
Inese Pumpure
Partija "LPP/LC" Direktora vietniece mācību darbā, Bioloģijas un dabas zinību skolotāja augstākā
85
4
Nikolajs Pušņickis
Partija "LPP/LC" Īpašnieks augstākā
86
2
Evita Pūķe
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" projektu vadītāja augstākā
87
3
Uldis Rimma
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes loceklis augstākā
88
14
Ģirts Ronis
"Jaunais laiks" Mērnieks augstākā
89
12
Agnis Rozenbergs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Ražošanas vadītājs vidējā
90
9
Ilmārs Rozenvalds
"Jaunais laiks" Valdes loceklis vidējā
91
7
Jevgenijs Rudenko
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" valdes loceklis augstākā
92
4
Dzintra Rudzīte
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktore augstākā
93
10
Andis Salmiņš
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" iepirkumu aģents augstākā
94
4
Anna Sermoliņa
"Jaunais laiks" Priekšsēdētāja vidējā
95
6
Jānis Sējējs
"Jaunais laiks" Valdes loceklis vidējā
96
13
Leons Jānis Sprūds
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK vadītājs augstākā
97
14
Imants Strauts
Partija "LPP/LC" Lauksaimniecības un mehānikas inženieris vidējā
98
6
Gaida Strazdiņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK bibliotēkāre vidējā
99
5
Māris Strelevics
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"   vidējā
100
17
Mārtiņš Svars
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" vecākais inspektors augstākā
101
7
Linda Šmiukše
Partija "LPP/LC" Lauku attīstības speciāliste augstākā
102
4
Rudīte Šukuleja
"Tautas partija" vadītāja, feldšere/ārsta palīgs vidējā
103
4
Jānis Švāģeris
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Veterinārārsts augstākā
104
13
Ilga Tālberga
"Jaunais laiks" Vadītāja augstākā
105
15
Uldis Timbars
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Tehniskās apskates inspektors vidējā
106
6
Gunta Tramdaka
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Redaktore augstākā
107
17
Santo Trumars
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK filiāles vadītājs augstākā
108
8
Laila Urbāne
Partija "LPP/LC" Direktore augstākā
109
11
Raimonds Valdmanis
"Tautas partija" mežsargs augstākā
110
12
Agita Vanaga
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Grobiņas pasta nodaļas klientu apkalpošanas operatore vidējā
111
1
Uldis Vārna
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" deputāts augstākā
112
3
Guntars Vinters
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes prikšsēdētājs vidējā
113
6
Anna Viņķele
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" uzņēmējdarbības konsultants augstākā
114
9
Arturs Vīdners
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   vidējā
115
16
Mārcis Vīriņš
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Servisa Inženieris, Servisa nodaļas vadītājs augstākā
116
8
Vizma Vītoliņa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktore augstākā
117
9
Arnis Vītols
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" uzņēmumu projektu menedžeris augstākā
118
6
Inga Zandberga
Partija "LPP/LC" Vecākā referente augstākā
119
16
Ivars Zūns
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK īpašnieks-grāmatvedis augstākā