Pāvilostas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(43)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
13
Anta Anševica
Domubiedri sociālā darba organizētāja augstākā
2
9
Edijs Aploks
Novadnieki īpašnieks vidējā
3
7
Astrīda Arāja
Domubiedri deputāte vidējā
4
11
Baiba Arāja
Domubiedri sociālais pedagogs augstākā
5
11
Mairita Baltaiskalna
Mēs savam novadam vadītāja vidējā
6
5
Aldis Barsukovs
Mēs savam novadam sporta organizators vidējā
7
6
Dace Baumane
Domubiedri klientu apkalpošanas vadītāja augstākā
8
12
Gatis Brēdiķis
Mēs savam novadam uzņēmējs augstākā
9
2
Anna Brūkle
Domubiedri zemes ierīkotāja augstākā
10
4
Dace Bunka
Novadnieki skolotāja augstākā
11
10
Vita Cielava
Mēs savam novadam vecākā speciāliste augkopībā augstākā
12
12
Jānis Ernstsons
Domubiedri šoferis vidējā
13
7
Sintija Freidenfelde-Vītoliņa
Novadnieki mājsaimniece augstākā
14
11
Ēriks Gausmanis
Novadnieki plānotājs vidējā
15
1
Liene Glezere
Novadnieki medicīniskais pārstāvis augstākā
16
8
Vilnis Grigorjevs
Novadnieki valdes loceklis vidējā
17
7
Vizma Ģēģere
Mēs savam novadam projektu koordinatore augstākā
18
10
Rudīte Jance
Novadnieki klientu apkalpošanas centra vadītāja augstākā
19
6
Gints Juriks
Mēs savam novadam direktors augstākā
20
5
Guntars Kreicbergs
Domubiedri īpašnieks vidējā
21
1
Uldis Kristapsons
Mēs savam novadam priekšsēdētājs augstākā
22
3
Irina Kurčanova
Domubiedri Pāvilostas novadpētniecības augstākā
23
12
Uldis Kurzemnieks
Novadnieki valdes loceklis augstākā
24
3
Egils Lapinskis
Mēs savam novadam mežsargs augstākā
25
3
Ivars Lapiņš
Novadnieki valdes loceklis augstākā
26
8
Guna Laumane
Domubiedri skolotāja augstākā
27
14
Emīls Libkens
Domubiedri īpašnieks vidējā
28
15
Ričards Liepiņš
Mēs savam novadam direktors vidējā
29
1
Ēriks Lūks
Domubiedri izpilddirektors augstākā
30
8
Alfrēds Magone
Mēs savam novadam sporta nama vadītājs vidējā
31
6
Monta Pētermane
Novadnieki vadītāja augstākā
32
10
Aivars Sprudzāns
Domubiedri direktora vietnieks ražošanas jautājumos augstākā
33
13
Egons Stankēvičs
Mēs savam novadam sociālais aprūpētājs vidējā
34
2
Gatis Štokmanis
Novadnieki valdes loceklis augstākā
35
16
Andrejs Varkalis
Mēs savam novadam valdes loceklis vidējā
36
9
Oskars Vērnieks
Mēs savam novadam mežsargs vidējā
37
2
Jānis Vitrups
Mēs savam novadam priekšsēdētājs vidējā
38
14
Daina Vītola
Mēs savam novadam Ziemupes kultūras dzīves organizētāja, tūrisma inf augstākā
39
5
Arnis Vītoliņš
Novadnieki Operators vidējā
40
13
Liene Zaļkalne-Pelnēna
Novadnieki pārraugs augstākā
41
4
Andris Zaļkalns
Mēs savam novadam mežzinis augstākā
42
9
Indra Ziemele
Domubiedri pastniece vidējā
43
4
Irina Zītare
Domubiedri līdzīpašniece vidējā