Rucavas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(67)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
4
Sandra Aigare
Mūsmājas tradicionālās kultūras speciāliste augstākā
2
2
Antra Ate
Novada attīstībai Direktores vietniece audzināšanas jomā, skolotāja augstākā
3
6
Līga Ate
Mūsmājas biroja darbiniece augstākā
4
1
Jānis Bārdulis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Priekšsēdētāja vietnieks vidējā
5
8
Dzintra Bļinova
Novada attīstībai Zemes lietu speciāliste vidējā
6
5
Edgars Bodnieks
NOVADNIEKI PĀRDOŠANAS UN PROJEKTU VADĪTĀJS augstākā
7
3
Andris Brīvkalns
Novada attīstībai Mežsargs augstākā
8
13
Sanita Cepleniece
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Skolotāja augstākā
9
10
Linda Čable
Novada attīstībai Projektu vadītāja augstākā
10
1
Viktors Čamans
Novada attīstībai Rucavas pagasta padomes priekšsēdētājs augstākā
11
10
Aija Dejus
VIENOTI NOVADAM Skolotāja augstākā
12
10
Gatis Dejus
Mūsmājas vecākais inspektors augstākā
13
7
Ingrīda Freimane
Mūsmājas strādniece vidējā
14
6
Daiga Gabrūna
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" skolotāja augstākā
15
8
Malinda Glužģe
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Mājlopu mākslīgās apsēklošanas tehniķis vidējā
16
11
Jānis Glužģis
NOVADNIEKI ĪPAŠNIEKS pamata
17
12
Gatis Graudužis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Lauku attīstības speciālists augstākā
18
9
Daiga Grenovska
Novada attīstībai Sociālā darbiniece augstākā
19
9
Renārs Juzups
Mūsmājas mūzikas skolotājs augstākā
20
11
Sandijs Kalējs
VIENOTI NOVADAM Galvenais inspektors augstākā
21
12
Ēriks Knubis
VIENOTI NOVADAM Inženiertehniskās daļas priekšnieka vietnieks augstākā
22
6
Juris Krīgens
VIENOTI NOVADAM Uzņēmējs augstākā
23
15
Artis Ķūsis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Skaņu un gaismas operators pamata
24
2
Ligita Laipeniece
Mūsmājas plānotāja augstākā
25
11
Artūrs Laugalis
Mūsmājas inspektors augstākā
26
5
Inese Linde
Novada attīstībai Vetfeldšere vidējā
27
8
Sandra Liparte
NOVADNIEKI DIREKTORE augstākā
28
6
Sarmīte Liparte
NOVADNIEKI PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA vidējā
29
10
Jānis Gunars Līcis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" saimnieks vidējā
30
3
Sandra Malakauska
VIENOTI NOVADAM Direktore augstākā
31
4
Vaclovs Malakausks
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Skolotājs augstākā
32
9
Marta Mame
NOVADNIEKI ĪPAŠNIEKS vidējā
33
4
Inta Mera
Novada attīstībai Vadītāja augstākā
34
16
Gunārs Mielavs
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Individuālā īpašuma apsaimniekotājs vidējā
35
7
Mārtiņš Ozoliņš
NOVADNIEKI STUDENTS vidējā
36
7
Andis Ozoliņš
VIENOTI NOVADAM Mežzinis augstākā
37
5
Otomārs Ozols
Mūsmājas mežziņa vietnieks augstākā
38
13
Ausma Padalka
VIENOTI NOVADAM   augstākā
39
14
Anita Pētersone
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Zemniece vidējā
40
1
Aldis Preiss
NOVADNIEKI ĪPAŠNIEKS vidējā
41
8
Imants Edmunds Pričins
VIENOTI NOVADAM Valdes priekšsēdētājs augstākā
42
11
Raimonds Pričins
Novada attīstībai Autobusa vadītājs vidējā
43
12
Edgars Riežnieks
Novada attīstībai Komunālās daļas vadītājs vidējā
44
3
Dita Role
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Direktore augstākā
45
1
Andis Rolis
VIENOTI NOVADAM Dunikas pagasta padomes priekšsēdētājs vidējā
46
10
Mārtiņš Ronkaitis
NOVADNIEKI DATORTEHNIĶIS vidējā
47
3
Sandra Roze
Mūsmājas deputāte augstākā
48
6
Gedimins Salmiņš
Novada attīstībai   augstākā
49
3
Rinalds Sīklis
NOVADNIEKI TOPOGRĀFIJAS NOZARES VADĪTĀJS - ZEMES IERĪCĪBAS UN augstākā
50
13
Andris Skābarnieks
Novada attīstībai Atslēdznieks vidējā
51
5
Valda Stadgale
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Valdes priekšsēdētāja augstākā
52
2
Līga Stendze
NOVADNIEKI JURISTS augstākā
53
2
Vija Stepanova
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Ģimenes ārste augstākā
54
4
Gunārs Stogņijenko
NOVADNIEKI VADĪTĀJS-TRAKTORISTS vidējā
55
13
Jānis Strungs
Mūsmājas students vidējā
56
8
Ligita Šīmane
Mūsmājas priekšniece vidējā
57
7
Maruta Šnipke
Novada attīstībai Komunālās daļas administratore vidējā
58
9
Marts Šnipkis
VIENOTI NOVADAM Struktūrvienības vadītājs vidējā
59
1
Irēna Šusta
Mūsmājas pārdošanas vadītāja augstākā
60
7
Romārs Timbra
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Vadītāja vietnieks vidējā
61
11
Sanita Timbra
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"   vidējā
62
9
Ričards Tobers
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Darbu vadītājs vidējā
63
12
Laima Veidemane
Mūsmājas pārraudze vidējā
64
2
Jānis Veits
VIENOTI NOVADAM   augstākā
65
4
Jānis Vidējais
VIENOTI NOVADAM Sporta darba organizētājs augstākā
66
12
Anita Vilkaule
NOVADNIEKI MEŽSARDZE augstākā
67
5
Gundega Zeme
VIENOTI NOVADAM Direktore augstākā