Vaiņodes novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(44)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
8
Artis Balodis
Vaiņodes novada attīstībai Jauniešu nevalstiskā organizācija " 4U" priekšsēdētājs vidējā
2
7
Aldis Barutis
Novada tagadnei un nākotnei. maiņas meistars augstākā
3
3
Ilona Blumberga
"Novada nākotnei" ģimenes ārste augstākā
4
12
Arnis Bokums
Vaiņodes novada attīstībai valdes priekšsēdētājs vidējā
5
4
Anda Čerņavska
Novada tagadnei un nākotnei. skolotāja augstākā
6
2
Arvīds Desmitnieks
Vaiņodes novada attīstībai Direktors augstākā
7
6
Aigars Dīks
Vaiņodes novada attīstībai   vidējā
8
12
Astrīda Gaļicka
Novada tagadnei un nākotnei. skolotāja augstākā
9
14
Ēriks Gēcis
"Novada nākotnei" bezdarbnieks vidējā
10
5
Andris Grēbers
"Novada nākotnei" valdes loceklis augstākā
11
6
Dace Grosberga
"Novada nākotnei" audzinātāja vidējā
12
5
Juris Grosbergs
Vaiņodes novada attīstībai īpašnieks vidējā
13
13
Andis Grundmanis
Vaiņodes novada attīstībai sporta skolotājs augstākā
14
15
Ģirts Jansons
Vaiņodes novada attīstībai Forvardera operators vidējā
15
1
Visvaldis Jansons
Vaiņodes novada attīstībai saimnieks vidējā
16
14
Aiga Jaunzeme
Vaiņodes novada attīstībai direktora vietniece audzinašanas darbā augstākā
17
12
Ilga Jonikāne
"Novada nākotnei" valdes locekle augstākā
18
2
Oļegs Jurjevs
"Novada nākotnei" padomes priekšsēdētājs vidējā
19
7
Ineta Jurķe
"Novada nākotnei" direktore augstākā
20
9
Gatis Kauliņš
Novada tagadnei un nākotnei. veikala vadītājs vidējā
21
9
Mārīte Keiša
Vaiņodes novada attīstībai Apsaimniekošanas daļas vecākā referente vidējā
22
4
Sandra Ķempe
Vaiņodes novada attīstībai grāmatvede augstākā
23
6
Inguna Lapiņa
Novada tagadnei un nākotnei. tirdzniecības pārstāvis vidējā
24
10
Ivars Matisons
"Novada nākotnei" jaunākais inspektors vidējā
25
9
Jānis Megnis
"Novada nākotnei" īpašnieks augstākā
26
10
Uģis Melbārdis
Vaiņodes novada attīstībai veterinārais eksperts augstākā
27
11
Dzidra Mežaine
"Novada nākotnei" priekšēdētāja pamata
28
14
Guntis Mežainis
Novada tagadnei un nākotnei. traktorists vidējā
29
1
Zigmunds Mickus
Novada tagadnei un nākotnei. Treneris augstākā
30
3
Agris Minka
Novada tagadnei un nākotnei. Direktora vietnieks IT jautājumos augstākā
31
2
Gunta Minka
Novada tagadnei un nākotnei. direktora vietniece mācību darbā augstākā
32
10
Daina Neilande
Novada tagadnei un nākotnei. lietvede vidējā
33
15
Inga Prūse
Novada tagadnei un nākotnei. skolotāja augstākā
34
3
Imants Remess
Vaiņodes novada attīstībai pensionārs vidējā
35
7
Teodors Roze
Vaiņodes novada attīstībai sociālais darbinieks vidējā
36
11
Lelde Saulīte
Vaiņodes novada attīstībai skolotāja-audzinātāja augstākā
37
1
Biruta Strēle
"Novada nākotnei" padomes priekšsēdētāja vidējā
38
8
Gundars Šīmanis
Novada tagadnei un nākotnei. ugunsdzēsējs , glābējs , autovadītājs vidējā
39
13
Anita Švaža
Novada tagadnei un nākotnei. īpašniece augstākā
40
13
Daiga Tiļļa
"Novada nākotnei" valdes locekle vidējā
41
8
Ojārs Troika
"Novada nākotnei" īpašnieks pamata
42
4
Reinis Ulberts
"Novada nākotnei" direktors augstākā
43
5
Gunta Zīverte
Novada tagadnei un nākotnei. veterinārā eksperte vidējā
44
11
Aivars Zīverts
Novada tagadnei un nākotnei. īpašnieks vidējā