Kārsavas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(116)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
13
Inta Adamoviča
"Jaunais laiks" īpašniece augstākā
2
9
Jānis Adijāns
Zaļo un Zemnieku savienība lentzāģa operators vidējā
3
2
Anatolijs Anisimovs
"Jaunais laiks" Austrumu reģiona ekspluatācijas daļas Ludzas nodaļas meistars augstākā
4
5
Vita Ārmane
"Tautas partija" bārmene vidējā
5
11
Antoņina Babāne
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciāliste augstākā
6
16
Oļegs Baikovs
Saskaņas centrs meistars vidējā
7
14
Nadežda Barkāne
Partija "LPP/LC" valdes priekšsēdētāja, vadītāja augstākā
8
17
Toms Barkāns
"Jaunais laiks" Students vidējā
9
16
Sergejs Belijs
Zaļo un Zemnieku savienība ceļu būvinženieris vidējā
10
7
Tamāra Bluse
Saskaņas centrs neatliekamās medicīniskās palīdzības feldšere augstākā
11
12
Gunārs Bluss
"Pilsoniskā savienība" Pārvaldnieks vidējā
12
16
Ilona Brence
"Jaunais laiks" Administratīvās daļas vecākā referente augstākā
13
6
Irēna Bule
"Jaunlatvija" angļu valodas skolotāja augstākā
14
8
Jānis Buļs
Partija "LPP/LC" direktors augstākā
15
8
Marlinda Cimermane
"Tautas partija" priekšniece augstākā
16
16
Svetlana Circene
"Jaunlatvija" frizieris vidējā
17
10
Zenta Čačka
Zaļo un Zemnieku savienība dienesta viesnīcas skolotāja augstākā
18
17
Sandra Čeirāne
Zaļo un Zemnieku savienība kancelejas vadītāja augstākā
19
13
Andris Čoičs
Partija "LPP/LC" valdes loceklis vidējā
20
9
Juris Dembrovskis
Saskaņas centrs operators vidējā
21
13
Gunārs Dobrovoļskis
Saskaņas centrs pensionārs vidējā
22
18
Ivans Dorofejevs
Saskaņas centrs remontatslēdznieks vidējā
23
15
Anna Gabrāne
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciāliste vidējā
24
5
Arturs Grišulis
Saskaņas centrs īpašnieks vidējā
25
12
Iveta Gutāne
"Jaunlatvija" vecākā medmāsa vidējā
26
11
Viktors Indričāns
Partija "LPP/LC" direktora vietnieks augstākā
27
2
Andrejs Ivanovs
Saskaņas centrs valdes loceklis vidējā
28
5
Reinholds Jacenko
"Jaunlatvija" bezdarbnieks vidējā
29
12
Jānis Jakimovs
"Jaunais laiks" Auto apmācības instruktors vidējā
30
8
Jurijs Jakimovs
"Jaunlatvija" bezdarbnieks vidējā
31
10
Silvija Jaudzema
Partija "LPP/LC" ārste - neiroloģe augstākā
32
14
Pāvels Jegorovs
"Jaunlatvija" traktora vadītājs vidējā
33
15
Dainis Jezupovs
"Jaunais laiks" Labiekārtošanas darbu strādnieks vidējā
34
7
Ligita Jupatova
"Jaunais laiks" Kārsavas klientu apkalpošanas centra vadītāja augstākā
35
6
Aleksandrs Kamšs
Partija "LPP/LC" pensionārs vidējā
36
11
Modris Karpovs
Saskaņas centrs mājturības tehnoloģijas skolotājs augstākā
37
6
Jānis Kašs
"Jaunais laiks" Bāriņtiesas priekšsēdētājs vidējā
38
11
Jānis Kirovainis
"Jaunlatvija" zakristians vidējā
39
1
Ivars Kļaviņš
Saskaņas centrs fitosanitārās jomas sektora vadītājs augstākā
40
6
Jānis Koļčs
Saskaņas centrs komunālās saimniecības vadītājs vidējā
41
6
Artemijs Korabeļņikovs
"Tautas partija"   vidējā
42
9
Vera Krišāne
Partija "LPP/LC" direktore augstākā
43
10
Antons Kušners
"Jaunais laiks"   vidējā
44
5
Mihails Kuzņecovs
"Jaunais laiks" Lauku attīstības speciālists, lauksaimniecības pārraugs vidējā
45
1
Pēteris Labanovskis
Zaļo un Zemnieku savienība padomes priekšsēdētājs augstākā
46
18
Zinaīda Laganovska
"Jaunais laiks" Pastnieks-vadītājs vidējā
47
1
Pēteris Laganovskis
Partija "LPP/LC" Kārsavas pilsētas domes priekšsēdētājs pamata
48
13
Mārīte Linuža
"Jaunlatvija" īpašniece vidējā
49
9
Jānis Linužs
"Tautas partija" lauksaimniecības tehnikas vadītājs vidējā
50
8
Aivars Lipskis
Saskaņas centrs strādnieks vidējā
51
2
Juris Lisovskis
"Jaunlatvija" valdes loceklis vidējā
52
4
Juris Ločmelis
Saskaņas centrs pārvaldnieks augstākā
53
9
Andris Ļubka
"Jaunais laiks" Īpašnieks vidējā
54
17
Vitālijs Magins
"Jaunlatvija" degvielas uzpildes stacijas operators vidējā
55
15
Agnese Medne
"Pilsoniskā savienība" Skolotāja augstākā
56
12
Māris Mikaskins
Saskaņas centrs inspektors-kinologs vidējā
57
8
Roberts Mikažāns
Zaļo un Zemnieku savienība direktors vidējā
58
4
Zita Mortukāne
Zaļo un Zemnieku savienība padomes priekšsēdētāja augstākā
59
4
Tālis Mūrnieks
"Pilsoniskā savienība" Pagasta iestāžu saimniecības daļas vadītājs vidējā
60
2
Ināra Nagle
"Pilsoniskā savienība" Veikala vadītāja augstākā
61
3
Inese Nagle
"Pilsoniskā savienība" Pagasta padomes priekšsēdētāja augstākā
62
7
Rita Nagle
"Tautas partija" skolotāja augstākā
63
4
Sandra Nagle
"Jaunlatvija" muitošanas speciālista pilnvarotā persona augstākā
64
11
Valdis Naglis
"Jaunais laiks" Strādnieks vidējā
65
3
Genovaite Nalivaiko
"Jaunlatvija" medmāsa vidējā
66
16
Nikolajs Nikuļins
"Pilsoniskā savienība" Pensionārs augstākā
67
3
Inta Nogda
"Jaunais laiks" skolotāja augstākā
68
8
Anita Novicka
"Jaunais laiks" Skolniece pamata
69
14
Jānis Novikovs
"Jaunais laiks" Direktors vidējā
70
7
Vitālijs Ņikitins
"Jaunlatvija" sporta pasniedzējs augstākā
71
7
Staņislavs Ņukšs
Zaļo un Zemnieku savienība atslēdznieks- metinātājs vidējā
72
2
Mihails Oļipovs
"Tautas partija" treneris augstākā
73
8
Inta Ostrovska
"Pilsoniskā savienība" Direktora vietniece audzināšanas darbā augstākā
74
17
Aleksandrs Pakļenkovs
Saskaņas centrs virpotājs vidējā
75
1
Sandra Palma
"Jaunais laiks" Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja augstākā
76
10
Inguna Pašāne
"Pilsoniskā savienība" Skolotāja augstākā
77
7
Oskars Petinens
"Pilsoniskā savienība" Pašnodarbināta persona augstākā
78
3
Juris Poikāns
Zaļo un Zemnieku savienība konsultants vidējā
79
10
Vairis Poikāns
Saskaņas centrs īpašnieks vidējā
80
18
Zigmārs Poikāns
Partija "LPP/LC" students Malnavas koledžā pamata
81
2
Anatolijs Posredņikovs
Partija "LPP/LC" Goliševas pagasta padomes priekšsēdētājs vidējā
82
3
Edgars Puksts
Partija "LPP/LC" Kārsavas vidusskolas direktors augstākā
83
15
Arnis Puriņš
"Jaunlatvija" bezdarbnieks vidējā
84
13
Inta Rancāne
"Pilsoniskā savienība" Vecākā inspektore augstākā
85
12
Guntis Rasims
Partija "LPP/LC" valdes priekšsēdētājs augstākā
86
5
Ernests Rinkevičs
Partija "LPP/LC" vecākais inspektors augstākā
87
15
Zofija Ritiņa
Partija "LPP/LC" pārdevēja vidējā
88
17
Gerta Rupaine
Partija "LPP/LC" grāmatvede vidējā
89
17
Ēriks Rusins
"Pilsoniskā savienība" Elektromehāniķis augstākā
90
2
Ināra Silicka
Zaļo un Zemnieku savienība direktore augstākā
91
3
Inita Silkāne
"Tautas partija" izpilddirektore augstākā
92
14
Juris Solovjovs
Saskaņas centrs šoferis vidējā
93
15
Oļegs Sorokins
Saskaņas centrs rīkotājdirektors augstākā
94
9
Svetlana Sprukte
"Pilsoniskā savienība" Galvenā grāmatvede augstākā
95
16
Jānis Stafeckis
Partija "LPP/LC" īpašnieks vidējā
96
5
Marita Stepanova
Zaļo un Zemnieku savienība sociālā darbiniece augstākā
97
7
Skaidrīte Strode
Partija "LPP/LC" 1.Mežvidu pamatskolas direktore augstākā
98
18
Valdis Sutra
"Pilsoniskā savienība" Students vidējā
99
14
Anita Šarkovska
"Pilsoniskā savienība" Skolotāja augstākā
100
13
Aleksandrs Šarkovskis
Zaļo un Zemnieku savienība dzīvokļu un komunālās saimniecības vadītājs vidējā
101
4
Vaira Šicāne
Partija "LPP/LC" Zemnieku saimniecības "Kalvine" īpašniece augstākā
102
6
Jeļena Truhanova
"Pilsoniskā savienība" Direktore augstākā
103
9
Imants Uļbiks
"Jaunlatvija" bezdarbnieks vidējā
104
12
Euģēnijs Upenieks
Zaļo un Zemnieku savienība virsmežzinis augstākā
105
14
Andis Urtāns
Zaļo un Zemnieku savienība Daugavpils ceļu distances Rēzeknes nodaļas sliežu ceļu brigadieris vidējā
106
11
Armīns Urtāns
"Pilsoniskā savienība" Tehniskais direktors vidējā
107
1
Arvīds Urtāns
"Pilsoniskā savienība" Pagasta padomes priekšsēdētājs augstākā
108
4
Jānis Urtāns
"Tautas partija" operators vidējā
109
10
Ilze Vizule
"Jaunlatvija" pasniedzēja augstākā
110
5
Anita Vorkale
"Pilsoniskā savienība" Ģimenes ārsta prakses vadītāja augstākā
111
4
Pēteris Začs
"Jaunais laiks" Vecākais muitas uzraugs augstākā
112
1
Jānis Zeiļuks
"Jaunlatvija" valdes loceklis vidējā
113
6
Leontīna Zeļča
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciāliste augstākā
114
1
Rita Žuka
"Tautas partija" skolotāja- lektore augstākā
115
3
Larisa Žukova
Saskaņas centrs direktore augstākā
116
18
Ligita Žukovska
Zaļo un Zemnieku savienība pārdevēja augstākā