Zilupes novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(14)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
1
Oļegs Agafonovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Priekšsēdētājs augstākā
2
5
Sergejs Fenčenko
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Sporta skolotājs augstākā
3
6
Nikolajs Jefimovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Dispečeris augstākā
4
4
Skaidrīte Marčenoka
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Sekretāre augstākā
5
8
Ludmila Matvejenko
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Pārvaldniece augstākā
6
7
Marija Meikšāne
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Zemes ierīkotājs augstākā
7
9
Rihards Miškins
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Sporta skolotājs augstākā
8
3
Vladimirs Ņikitins
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Direktors augstākā
9
13
Leonīds Osipovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Administrātīvas komisijas priekšsēdētājs vidējā
10
11
Taisa Semjonova
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Pensionāre vidējā
11
10
Gunārs Smuļko
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Elektromontieris vidējā
12
12
Vasilijs Sotčenko
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Operators vidējā
13
2
Vitālijs Vaļdens
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Priekšsēdētāja vietnieks augstākā
14
1
Sergejs Vanzovičs
Zilupei Īpašnieks vidējā