Ciblas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(65)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
14
Ēriks Astičs
Mēs novadam ĪPAŠNIEKS vidējā
2
10
Marina Barkāne
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciālists augstākā
3
6
Inese Birska
"Tautas partija" referente nodarbinātības jautājumos augstākā
4
9
Ivārs Birskis
Mēs novadam VECĀKAIS INSPEKTORS augstākā
5
4
Anita Bleive
"Likteņdzirnas" sākumskolas skolotāja augstākā
6
8
Ilona Bule
"Likteņdzirnas" skolotāja augstākā
7
7
Leonards Bulis
"Likteņdzirnas" autoveikala vadītājs vidējā
8
13
Pēteris Burbo
Mēs novadam METINĀTĀJS - SANTEHNIĶIS vidējā
9
6
Inta Domarka
Zaļo un Zemnieku savienība tautas nama vadītāja vidējā
10
1
Juris Dombrovskis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
11
7
Dzintars Dzerkaļs
"Tautas partija" bezdarbnieks augstākā
12
7
Ināra Evertovska
Zaļo un Zemnieku savienība direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā augstākā
13
14
Edgars Gailišs
Zaļo un Zemnieku savienība bezdarbnieks vidējā
14
1
Alberts Galiullins
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS augstākā
15
5
Svetlana Griščenko
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM ĀRSTE augstākā
16
4
Romualda Ivanova
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM AUTOVADĪTĀJA PASTNIECE vidējā
17
9
Anita Kačalova
"Tautas partija" mājsaimniece vidējā
18
9
Iveta Kalvāne
"Likteņdzirnas" nav vidējā
19
9
Marija Kārkla
Zaļo un Zemnieku savienība direktore augstākā
20
10
Juris Keišs
Mēs novadam VALDES LOCEKLIS vidējā
21
5
Jānis Kilups
Mēs novadam   vidējā
22
15
Dzidra Kivrāne
"Tautas partija" farmaceite vidējā
23
11
Regīna Kozlovska
"Tautas partija" priekšsēdētāja augstākā
24
3
Aivars Kozlovskis
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM VADĪTĀJS augstākā
25
8
Ēvalds Kozlovskis
Zaļo un Zemnieku savienība   vidējā
26
8
Jolanta Krišāne
"Tautas partija" studente vidējā
27
11
Inga Krušanova
Zaļo un Zemnieku savienība vecākā muitas uzraudze augstākā
28
12
Maija Kutenkova
Zaļo un Zemnieku savienība dārzniece vidējā
29
1
Rudīte Laizāne
Mēs novadam DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA augstākā
30
13
Gaļina Leitāne
"Tautas partija" pārdevēja vidējā
31
2
Sarmīte Leščinska
Zaļo un Zemnieku savienība direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā augstākā
32
12
Alla Ločmele
Mēs novadam DIREKTORE augstākā
33
2
Eduards Luckāns
Mēs novadam PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS augstākā
34
2
Ēriks Manukins
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs vidējā
35
1
Anna Matvejenko
"Tautas partija" īpašniece vidējā
36
11
Ilze Matvejeva
"Likteņdzirnas" nav vidējā
37
13
Vija Metlāne
"Likteņdzirnas" pavāre vidējā
38
8
Ināra Mikijanska-Jakupāne
Mēs novadam VADĪTĀJA augstākā
39
11
Andris Miklucāns
Mēs novadam   vidējā
40
3
Veronika Misane
Zaļo un Zemnieku savienība sekretāre augstākā
41
10
Zenta Osipova
"Tautas partija" priekšniece vidējā
42
2
Sergejs Pavlovskis
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM ELEKTRIĶIS vidējā
43
5
Vija Proboka
"Tautas partija" direktore vidējā
44
15
Lilija Protasova
Mēs novadam AUTOVADĪTĀJA PASTNIECE vidējā
45
1
Aleksandrs Purins
"Likteņdzirnas" valdes loceklis vidējā
46
5
Sandis Ramiņš
"Likteņdzirnas" tirdzniecības vadītājs vidējā
47
10
Anita Rancāne
"Likteņdzirnas" valdes priekšēdētāja vidējā
48
2
Aivars Rikums
"Likteņdzirnas" valdes loceklis vidējā
49
4
Pēteris Romanovskis
Zaļo un Zemnieku savienība skolotājs augstākā
50
12
Vija Rudziša
"Tautas partija" skolotāja augstākā
51
14
Dace Ruško
"Tautas partija" skolotāja augstākā
52
12
Irēna Skutele
"Likteņdzirnas" angļu valodas skolotāja augstākā
53
3
Ināra Sprudzāne
Mēs novadam grāmatvede augstākā
54
3
Ilga Stepanova
"Likteņdzirnas" sporta skolotāja augstākā
55
7
Gunta Stolere
Mēs novadam SKOLOTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA augstākā
56
4
Vija Tabūne
Mēs novadam LATGALES REĢIONA VADĪTĀJA augstākā
57
5
Ārija Temnija
Zaļo un Zemnieku savienība direktore augstākā
58
3
Pēteris Trukšāns
"Tautas partija" īpašnieks vidējā
59
6
Antons Turlajs
Mēs novadam LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTS augstākā
60
14
Laimonis Tutins
"Likteņdzirnas" strādnieks vidējā
61
4
Inta Vabale
"Tautas partija" skolotāja augstākā
62
15
Vairis Valters
Zaļo un Zemnieku savienība šoferis vidējā
63
13
Juris Valts
Zaļo un Zemnieku savienība īpašnieks vidējā
64
15
Juris Zlidnis
"Likteņdzirnas" nav vidējā
65
6
Andris Žeikars
"Likteņdzirnas" inženieris vidējā