Cesvaines novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(17)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
13
Skaidrīte Aveniņa
SAVAM NOVADAM vadītāja augstākā
2
2
Didzis Baunis
SAVAM NOVADAM direktors augstākā
3
14
Roberts Driķis
SAVAM NOVADAM īpašnieks vidējā
4
3
Anita Kanča
SAVAM NOVADAM direktora vietniece izglītības jomā augstākā
5
10
Aldis Krūmiņš
SAVAM NOVADAM   augstākā
6
16
Selga Leimane
SAVAM NOVADAM   augstākā
7
12
Inguna Luce
SAVAM NOVADAM sporta skolotāja augstākā
8
11
Gita Mickeviča
SAVAM NOVADAM   augstākā
9
4
Vēsma Nora
SAVAM NOVADAM vadītāja augstākā
10
15
Baiba Putniņa
SAVAM NOVADAM skolotāja augstākā
11
7
Iveta Raimo
SAVAM NOVADAM projektu koordinatore augstākā
12
5
Juris Rozenbergs
SAVAM NOVADAM pārvaldnieks vidējā
13
1
Vilnis Špats
SAVAM NOVADAM priekšsēdētājs augstākā
14
9
Ginta Ustinova
SAVAM NOVADAM valdes locekle vidējā
15
6
Jānis Vanags
SAVAM NOVADAM tehniskais speciālists augstākā
16
8
Ilgonis Vasilišins
SAVAM NOVADAM   vidējā
17
1
Jānis Vizulis
MĒS CESVAINEI Valdes loceklis vidējā