Riebiņu novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(70)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
2
Voldemārs Adamovičs
"Tautas partija" Riebiņu teritoriālās pārvaldes vadītājs vidējā
2
5
Vitālijs Aizpuriets
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašnieks vidējā
3
13
Irēna Anina
"Jaunais laiks" pastnieks - šoferis vidējā
4
18
Ineta Anspoka
"Tautas partija" Direktore augstākā
5
13
Līga Antāne
Partija "LPP/LC" neatliekamās medicīniskās palīdzības medmāsa vidējā
6
6
Ārija Bergmane-Sprūdža
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" mūzikas skolotāja augstākā
7
11
Jānis Bergmans
"Jaunais laiks" agronoms augstākā
8
3
Marija Bernāne
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore augstākā
9
9
Viktors Boļšakovs
Partija "LPP/LC" pasniedzējs augstākā
10
17
Antons Briška
"Tautas partija" Īpašnieks vidējā
11
14
Ēvalds Broks
"Tautas partija" Stabulnieku mežniecības mežsargs augstākā
12
16
Āris Bruzguls
"Jaunais laiks" mežsaimnieks augstākā
13
12
Solvita Brūvere
Partija "LPP/LC" lauku attīstības speciāliste augstākā
14
2
Inese Cirša
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" skolotāja augstākā
15
7
Roberts Erts
Partija "LPP/LC" īpašnieks vidējā
16
2
Jāzeps Ivanāns
"Jaunais laiks" Stabulnieku pagasta teritoriālas pārvaldes vadītājs vidējā
17
16
Marija Kalvāne
Partija "LPP/LC" veikala vadītāja vidējā
18
17
Dzidra Kestere
Partija "LPP/LC" valdes priekšsēdētāja vidējā
19
15
Evalds Kondavnieks
Partija "LPP/LC" autovadītājs vidējā
20
3
Georgijs Kovaļkovs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" īpašnieks vidējā
21
5
Margarita Krole
"Jaunais laiks" ārste augstākā
22
11
Inguna Krumpāne
Partija "LPP/LC" skolotāja augstākā
23
4
Inese Kunakova
Partija "LPP/LC" vadītāja augstākā
24
3
Jānis Kupris
"Tautas partija" Galēnu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs augstākā
25
4
Ludmila Lace
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" skolotāja augstākā
26
3
Kārlis Liepnieks
Partija "LPP/LC" īpašnieks augstākā
27
13
Valentīna Litvjakova
"Tautas partija" Īpašniece vidējā
28
1
Ivans Ludāns
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" meistars vidējā
29
9
Maigonis Mediņš
"Tautas partija" Iepirkumu komisijas loceklis vidējā
30
1
Ilmārs Meluškāns
"Tautas partija" Priekšsēdētājs augstākā
31
16
Ina Mičule
"Tautas partija" Īpašniece augstākā
32
9
Valdis Mičulis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   vidējā
33
11
Arnis Opolais
"Tautas partija" Lauku attīstības speciālists vidējā
34
12
Ainārs Osmanis
"Jaunais laiks" šoferis vidējā
35
8
Andris Pastars
"Tautas partija" Veterinārārsts augstākā
36
5
Pēteris Pastars
"Tautas partija" Valdes priekšsēdētājs vidējā
37
7
Vitālijs Pastars
"Tautas partija" Direktors augstākā
38
6
Artūrs Poplavskis
"Tautas partija" Būvvaldes vadītājs augstākā
39
14
Veronika Prikule
"Jaunais laiks" inspektors augstākā
40
6
Dzintra Priževoite
Partija "LPP/LC" referente augstākā
41
10
Rita Pudāne
"Jaunais laiks" direktora vietnieks augstākā
42
6
Ārija Pudule
"Jaunais laiks" skolotaja augstākā
43
18
Alla Puncule
"Jaunais laiks" priekšniece vidējā
44
8
Jānis Raubiško
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   vidējā
45
1
Pēteris Rožinskis
"Jaunais laiks" Pārvaldes vadītājs augstākā
46
12
Inguna Rubane
"Tautas partija" Vadītāja augstākā
47
10
Tālivaldis Saulīts
"Tautas partija" Servisa vadītājs augstākā
48
9
Silvija Slūka
"Jaunais laiks" Sīļukalna pagasta pārvaldes lietvede augstākā
49
6
Vitālijs Slūka
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" lauksaimnieks vidējā
50
7
Silvija Soboļeva
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
51
4
Andrs Sondors
"Tautas partija" Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs vidējā
52
1
Juris Sparāns
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Silajāņu pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājs vidējā
53
7
Stanislavs Stačs
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
54
4
Valērija Staņislavska
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore augstākā
55
8
Dina Staškeviča
Partija "LPP/LC" vadītāja augstākā
56
5
Renāte Stikāne
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" pirmsskolas skolotāja vidējā
57
10
Antons Stuburs
Partija "LPP/LC" īpašnieks vidējā
58
1
Irēna Šaitere
Partija "LPP/LC" Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja augstākā
59
2
Janīna Šelegoviča
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore augstākā
60
14
Silvija Šuksta
Partija "LPP/LC" skolotāja vidējā
61
8
Guntis Tjarvja
"Jaunais laiks" pasniedzējs augstākā
62
3
Alberts Upenieks
"Jaunais laiks" dolomīta karjera vadītājs augstākā
63
7
Edgars Upenieks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" mežsargs vidējā
64
2
Henriks Vibornais
Partija "LPP/LC" valdes loceklis vidējā
65
17
Zoja Vilcāne
"Jaunais laiks" īpasniece vidējā
66
15
Natālija Volonte
"Jaunais laiks" priekšniece vidējā
67
5
Egons Zalāns
Partija "LPP/LC" valdes loceklis augstākā
68
8
Uldis Zeimulis
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" mākslīgās apsēklošanas tehniķis vidējā
69
4
Jānis Znotiņš
"Jaunais laiks" direktora vietnieks izglītības jomā augstākā
70
15
Skaidrīte Žukova
"Tautas partija" Silajāņu pamatskolas direktore augstākā