Vārkavas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(46)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
8
Velta Augšpūle
Jaunais novads Veikala vadītja vidējā
2
3
Elvīra Āboliņa
Mēs, savam novadam Tautas nama vadītāja augstākā
3
2
Mindaugas Bitinas
Kopsolis mājturības skolotājs augstākā
4
1
Anita Brakovska
Mūsu laiks deputāte augstākā
5
9
Ženija Cirša
Kopsolis sociālā dienesta vadītāja augstākā
6
2
Aivars Čaunāns
Jaunais novads Vārkavas pagasta padomes priekšēdētāja vietnieks vidējā
7
5
Elita Čeirāne
Mūsu laiks strādniece vidējā
8
7
Aigars Dzerkalis
Mūsu laiks īpašnieks vidējā
9
6
Pēteris Džardāns
Mēs, savam novadam Komunālās saimniecības speciiālists vidējā
10
2
Helēna Ērgle
Mēs, savam novadam Skolotāja augstākā
11
7
Ainārs Gavars
Mēs, savam novadam Īpašnieks vidējā
12
2
Aelita Kancāne
Mūsu laiks īpašniece vidējā
13
3
Inta Kivleniece
Mūsu laiks skolotāja augstākā
14
14
Lidija Kivleniece
Mūsu laiks ekonomiste vidējā
15
12
Ināra Kļavinska
Kopsolis skolotāja augstākā
16
16
Jānis Kokorīts
Mūsu laiks skolnieks pamata
17
7
Valentīns Krauklis
Jaunais novads Īpašnieks vidējā
18
8
Pēteris Kuzminovs
Mūsu laiks īpašnieks vidējā
19
4
Zita Laizāne
Mēs, savam novadam Ārsts augstākā
20
8
Ināra Landsmane
Kopsolis pavāre vidējā
21
13
Larija Lazdāne
Kopsolis strādniece vidējā
22
3
Juris Lazdāns
Jaunais novads Vecākais referents augstākā
23
1
Staņislavs Malnačs
Jaunais novads Elektroietaišu inženieris augstākā
24
5
Skaidrīte Medne
Kopsolis skolas direktore augstākā
25
6
Māris Ormanis
Kopsolis īpašnieks vidējā
26
5
Helēna Piziča
Mēs, savam novadam Skolotāja augstākā
27
5
Francis Pizičs
Jaunais novads Komunālās saimniecības vadītājs vidējā
28
9
Edgars Plonis
Mēs, savam novadam Īpašnieks vidējā
29
4
Ināra Purviņa
Mūsu laiks īpašniece vidējā
30
3
Jānis Purviņš
Kopsolis īpašnieks vidējā
31
15
Maruta Raudziņa
Mūsu laiks īpašniece augstākā
32
14
Pēteris Romāns
Kopsolis tirdzniecības aģents vidējā
33
13
Normunds Rudzāts
Mūsu laiks īpašnieks pamata
34
4
Antoņina Rusiņa
Jaunais novads Sekretāre vidējā
35
6
Elmārs Sparāns
Mūsu laiks izpilddirektors vidējā
36
8
Astrīda Spuriņa
Mēs, savam novadam Pensionāre vidējā
37
1
Artūrs Štagars
Mēs, savam novadam Vārkavas pagasta padomes priekšsēdētājs augstākā
38
4
Elga Upeniece
Kopsolis īpašniece augstākā
39
9
Zita Upeniece
Mūsu laiks īpašniece vidējā
40
10
Anna Vaivode
Kopsolis īpašniece vidējā
41
10
Aivars Vanags-Upenieks
Mūsu laiks   vidējā
42
1
Antra Vilcāne
Kopsolis domes priekšsēdētāja augstākā
43
7
Valentīna Vuškāne
Kopsolis īpašniece vidējā
44
11
Ainārs Zarāns
Kopsolis DUS operators vidējā
45
6
Silvija Ziemele
Jaunais novads Lauksaimniecības konsultants vidējā
46
11
Ainārs Želvis
Mūsu laiks īpašnieks vidējā