Saldus novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(152)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
16
Ieva Adzereiko
Partija "LPP/LC" galvenais bibliotekārs augstākā
2
13
Jānis Altenbergs
"Jaunais laiks" mehāniķis vidējā
3
13
Aldis Andersons
"Pilsoniskā savienība"   vidējā
4
8
Arvis Andersons
Zaļo un Zemnieku savienība   vidējā
5
20
Artūrs Asars
Zaļo un Zemnieku savienība vadītājs vidējā
6
11
Ivars Atteka
"Jaunais laiks" izpilddirektors, jurists augstākā
7
5
Elita Austere
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Sociālā darbiniece augstākā
8
17
Ojārs Ābelnieks
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Vadītājs augstākā
9
8
Guntis Ārmanis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksa vadītājs augstākā
10
4
Sintija Babre
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ekonomiste augstākā
11
17
Aldis Balceris
"Tautas partija" priekšsēdētājs augstākā
12
3
Rasma Balode
"Jaunais laiks" direktore augstākā
13
5
Andrejs Baltausis
Partija "LPP/LC" valdes loceklis augstākā
14
15
Gatis Baumanis
"Jaunais laiks" sporta skolotājs augstākā
15
10
Ina Behmane
Zaļo un Zemnieku savienība izpilddirektore sociālajos jautājumos augstākā
16
14
Iveta Bērziņa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore augstākā
17
6
Ērika Bērziņa
"Jaunais laiks" sabiedrisko attiecību konsultante augstākā
18
14
Jānis Bērziņš
"Jaunais laiks" elektro iekārtu tehniskais vadītājs vidējā
19
11
Zanda Bērzone
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"   pamata
20
5
Aivars Bierands
"Pilsoniskā savienība" priekšsēdētājs augstākā
21
14
Aivars Bikaviņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK nav augstākā
22
18
Sarmīte Bleidele
"Pilsoniskā savienība" direktore augstākā
23
18
Petrs Brazdausks
"Tautas partija" priekšsēdētājs augstākā
24
6
Dina Brēdava
Zaļo un Zemnieku savienība Priekšsēdētāja augstākā
25
5
Irēna Brinteniece
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" vadītāja augstākā
26
17
Kārlis Ceimers
Partija "LPP/LC" direktors augstākā
27
2
Aleksandrs Ceļapīters
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Priekšsēdētājs augstākā
28
12
Andris Ceļapīters
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Klientu apkalpošanas vadītājs augstākā
29
7
Mihails Cogla
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Būvdarbu vadītājs vidējā
30
10
Arita Červinska
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" biroja darbinieks pamata
31
17
Rita Daube
"Jaunais laiks" medmāsa vidējā
32
3
Valdis Dīriņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" biedrs augstākā
33
6
Vēsma Dombrovska
"Tautas partija" padomniece attīstības un īpašumu jautājumos augstākā
34
2
Viktors Drukovskis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
35
8
Pēteris Dubra
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
36
16
Gunita Dumpe
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Lauku attīstības speciāliste vidējā
37
17
Andris Dzimtais
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ārsts-traumatologs augstākā
38
4
Imants Džulis
"Tautas partija" priekšsēdētājs augstākā
39
12
Uģis Feldmanis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK vēstures, politikas, filozofijas, ētikas skolotājs augstākā
40
1
Zigmunds Georgs Fīrers
Zaļo un Zemnieku savienība Valdes priekšsēdētājs augstākā
41
1
Edmunds Freimanis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Lektors augstākā
42
11
Jānis Gabrāns
Partija "LPP/LC" mežsargs vidējā
43
9
Kristīne Goča
"Jaunais laiks" pārdevēja - konsultante, studente vidējā
44
13
Anatolijs Grigorjevs
Zaļo un Zemnieku savienība Valdes pr-js vidējā
45
9
Inga Griķe
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK darbiniece vidējā
46
6
Kristīna Grosmane
"Pilsoniskā savienība" priekšsēdētāja augstākā
47
8
Raimonds Gusts
"Tautas partija" priekšsēdētājs vidējā
48
20
Valdis Gūtmanis
"Tautas partija" priekšsēdētāja vietnieks augstākā
49
10
Ingemars Harmsens
"Tautas partija" vadītājs augstākā
50
1
Aidis Herings
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" valdes loceklis augstākā
51
6
Silvija Jakševica
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Direktore augstākā
52
15
Daiga Jansone
"Pilsoniskā savienība" vadītāja vidējā
53
16
Alberts Jānītis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK strādnieks vidējā
54
4
Vilma Jurševska
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"   vidējā
55
16
Elmārs Kalniņš
"Tautas partija" skolotājs augstākā
56
10
Lauris Kalniņš
"Pilsoniskā savienība"   augstākā
57
2
Aivars Kaņeps
"Tautas partija" priekšsēdētājs vidējā
58
3
Ļubova Kapteine
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK direktore augstākā
59
8
Nataļja Kargapoļceva
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Īpasniece vidējā
60
4
Mārtiņš Kazradzis
"Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētājs augstākā
61
8
Baiba Kesmina
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Saldus filiāles vadītāja vidējā
62
6
Guntars Kikučs
Partija "LPP/LC" valdes loceklis augstākā
63
4
Arvīds Kinstlers
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Direktors augstākā
64
4
Ilze Kļava
Zaļo un Zemnieku savienība direktora vietniece projektu darbā augstākā
65
1
Didzis Konuševskis
"Pilsoniskā savienība" priekšsēdētājs augstākā
66
1
Dmitrijs Kožokaru
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Īpašnieks vidējā
67
13
Daina Kronberga
Partija "LPP/LC"   vidējā
68
4
Gunta Kronberga
"Jaunais laiks" pulciņu skolotāja augstākā
69
6
Regīna Krūmiņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" administratore vidējā
70
20
Imants Krūmiņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Valdes priekšsēdētājs vidējā
71
2
Igors Krūmiņš
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Tirzniecības menedžeris vidējā
72
3
Zigrīda Kupče
"Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētāja augstākā
73
2
Jānis Kursītis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" komerckonsultants augstākā
74
7
Ainis Lapšāns
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK deputāts vidējā
75
16
Kristīne Laure
"Jaunais laiks" studente vidējā
76
14
Santa Laurinoviča
"Tautas partija" direktore augstākā
77
4
Ilze Lāce
Partija "LPP/LC" skolas direktore augstākā
78
7
Vilnis Leja
"Jaunais laiks" skolotājs augstākā
79
17
Rita Lemeže
"Pilsoniskā savienība" vadītāja vidējā
80
2
Juris Levics
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ģeogrāfijas skolotājs augstākā
81
3
Aivars Līpiņš
Zaļo un Zemnieku savienība Saimnieciskās darbības organizators vidējā
82
3
Artūrs Maculēvičs
"Tautas partija" direktors augstākā
83
2
Zigmunds Mačukāns
"Jaunais laiks" izpilddirektors vidējā
84
12
Gundars Maurs
"Pilsoniskā savienība" valdes loceklis augstākā
85
9
Daila Medne
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Kultūras darba organizatore vidējā
86
9
Sandra Medne
Zaļo un Zemnieku savienība Kultūras darba organizatore vidējā
87
11
Vaira Meijere
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Vadītāja augstākā
88
19
Rūta Melbārde
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolniece pamata
89
10
Aija Mežiņa
"Jaunais laiks" direktore augstākā
90
18
Lija Mickus
"Jaunais laiks" skolotāja augstākā
91
15
Gundars Muižnieks
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs augstākā
92
15
Rudīte Muraševa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" metodiķe augstākā
93
12
Jānis Narkevics
"Tautas partija" mūzikas skolotājs augstākā
94
11
Indra Nātra
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK angļu valodas skolotāja augstākā
95
3
Oskars Osis
Partija "LPP/LC"   augstākā
96
17
Marita Ozola
Zaļo un Zemnieku savienība Direktora vietniece mācību jomā augstākā
97
5
Agrita Ozoliņa
"Jaunais laiks" direktore augstākā
98
19
Gunda Ozoliņa
"Jaunais laiks" valdes priekšsēdētāja vidējā
99
19
Imants Ozols
"Tautas partija" priekšsēdētājs augstākā
100
13
Mārīte Pabērza
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Priekšsēdētāja augstākā
101
1
Valdis Pavasars
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK projektu vadītājs vidējā
102
15
Gunta Peterlevica
Zaļo un Zemnieku savienība Sociālā darbiniece augstākā
103
6
Jānis Pērkons
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK deputāts vidējā
104
16
Agrita Pilibaite
"Pilsoniskā savienība" deputāte augstākā
105
9
Dace Poruka
"Pilsoniskā savienība" izpilddirektore augstākā
106
14
Lijana Puķe
"Pilsoniskā savienība" juriskonsulte augstākā
107
2
Ģirts Pūtelis
Partija "LPP/LC" projektu vadītājs vidējā
108
5
Imants Raļļa
Zaļo un Zemnieku savienība   augstākā
109
1
Indra Rassa
"Tautas partija" priekšsēdētāja augstākā
110
12
Ināra Riežniece
Zaļo un Zemnieku savienība direktore augstākā
111
12
Zigurds Roga
Partija "LPP/LC"   augstākā
112
14
Juris Rozentāls
Partija "LPP/LC" enerģētiķis augstākā
113
12
Ainārs Rožkovs
"Jaunais laiks" valdes loceklis augstākā
114
7
Dzintars Rupeiks
"Pilsoniskā savienība" direktors augstākā
115
18
Arturs Rūsa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"   augstākā
116
2
Gundars Samoška
"Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētājs vidējā
117
8
Vija Saulīte
"Pilsoniskā savienība" direktore augstākā
118
5
Kaspars Skapsts
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs augstākā
119
1
Agris Skuja
Partija "LPP/LC" būvdarbu vadītājs vidējā
120
7
Agris Skujevskis
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs augstākā
121
6
Edīte Sļotova
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Pensionāre vidējā
122
13
Normunds Sprieslis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK ugunsdzēsējs augstākā
123
18
Egita Sproģe
Partija "LPP/LC" izpilddirektore augstākā
124
16
Marita Spundiņa
Zaļo un Zemnieku savienība Valdes priekšsēdētāja augstākā
125
7
Iveta Strikasa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Direktores vietniece audzināšanas darbā augstākā
126
3
Māris Šilderis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" īpašnieks augstākā
127
9
Larisa Šmakova
Partija "LPP/LC" direktore augstākā
128
9
Danuta Štraupa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" ceha vadītāja vidējā
129
19
Raimonds Švīpiņš
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētajs vidējā
130
15
Lauma Tereščuka
Partija "LPP/LC" draudzes priekšniece vidējā
131
4
Gražina Tētiņa
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Pārdevēja vidējā
132
5
Tatjana Tillere
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Pensionāre vidējā
133
10
Arvis Tone
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK transporta nodaļas vadītājs augstākā
134
20
Dace Upeniece
"Jaunais laiks" studente vidējā
135
5
Valda Upeniece
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK īpašniece vidējā
136
10
Egita Uzule
Partija "LPP/LC"   augstākā
137
8
Aivars Valdmanis
Partija "LPP/LC" valdes loceklis vidējā
138
7
Jānis Vaļko
Zaļo un Zemnieku savienība valdes priekšsēdētājs augstākā
139
11
Inta Vanaga
"Pilsoniskā savienība" speciāliste vidējā
140
7
Andris Vilensons
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Darba aizsardzības speciālists vidējā
141
10
Valda Viļuma
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Sekretāre augstākā
142
7
Andulis Vitte
Partija "LPP/LC" vadošais īpašumu aģents vidējā
143
18
Uldis Vītiņš
Zaļo un Zemnieku savienība Vadītājs augstākā
144
9
Vita Vītola
"Tautas partija" vadītāja augstākā
145
11
Inita Volberga
Zaļo un Zemnieku savienība Direktore augstākā
146
13
Vineta Vovere
"Tautas partija" direktore augstākā
147
8
Daina Zandberga
"Jaunais laiks" direktore, angļu valodas skolotāja augstākā
148
14
Agra Zankovska
Zaļo un Zemnieku savienība Sociālā darba speciāliste augstākā
149
3
Agita Zavicka
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Medmāsas palīgs vidējā
150
11
Raivis Zolmanis
"Tautas partija" būvdarbu vadītājs vidējā
151
1
Māris Zusts
"Jaunais laiks" direktors augstākā
152
15
Zigmunds Žunda
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK nav augstākā