Brocēnu novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(35)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
16
Artūrs Andersons
"Tautas partija" valdes priekšsēdētājs augstākā
2
17
Aiga Apšukrapša
"Tautas partija" sekretāre/lietvede augstākā
3
3
Raimonds Balodis
"Jaunais laiks" remontatslēdznieks augstākā
4
4
Paulis Beinarovičs
"Tautas partija" saimnieciskā sektora vadītājs augstākā
5
12
Ligita Berga
"Tautas partija" autovadītāja - pastniece augstākā
6
18
Anris Bitmanis
"Tautas partija" (īpašnieks) vadītājs augstākā
7
14
Gunta Bula
"Jaunais laiks"   augstākā
8
12
Dainis Čūders
"Jaunais laiks" valdes priekšēdētājs vidējā
9
3
Inga Dreija-Uzule
"Tautas partija" priekšsēdētāja vietniece augstākā
10
13
Solvita Dūklava
"Tautas partija" direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja augstākā
11
7
Daina Gredzena
"Tautas partija" vadītājas vietniece augstākā
12
2
Antra Jansone
"Jaunais laiks" speciālists darbam ar NVO Un jauniešiem augstākā
13
4
Uldis Jansons
"Jaunais laiks" īpašnieks vidējā
14
14
Māris Kalniņš
"Tautas partija" valdes loceklis augstākā
15
2
Laura Kožokaru
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Mājsaimniece pamata
16
3
Ieva Krūmiņa
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Pirmsskolas pedagoga pakalpojumu sniegšana augstākā
17
15
Inta Leite
"Tautas partija" medicīnas māsa augstākā
18
10
Olita Ļitvinova
"Tautas partija" direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja augstākā
19
6
Linards Meija
"Tautas partija" vecākais eksperts augstākā
20
1
Arvīds Mēters
"Tautas partija" priekšsēdētājs vidējā
21
9
Uģis Miksis
"Tautas partija" mežsargs augstākā
22
1
Viktors Palijs
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" Ugunsdzēsējs - Glābējs vidējā
23
7
Edgars Plankais
"Jaunais laiks"   pamata
24
10
Madara Rautenberga
"Jaunais laiks"   vidējā
25
13
Evija Rītiņa
"Jaunais laiks"   vidējā
26
8
Jānis Sergejenko
"Tautas partija" ģimenes ārsts augstākā
27
1
Santa Sergejeva
"Jaunais laiks"   vidējā
28
2
Ārijs Sproģis
"Tautas partija" priekšsēdētāja pirmais vietnieks augstākā
29
11
Uldis Stepiņš
"Tautas partija" direktors augstākā
30
11
Inga Svarena
"Jaunais laiks" vecākā klientu apkalpošanas speciāliste augstākā
31
6
Juris Taškāns
"Jaunais laiks" fizisko personu apkalpošanas grupas vadītājs augstākā
32
5
Ilze Tomanoviča
"Tautas partija" priekšsēdētāja vietniece vidējā
33
5
Ginta Vīgante
"Jaunais laiks" Direktores vietniece izglītības jomā augstākā
34
8
Dace Vītoliņa
"Jaunais laiks"   augstākā
35
9
Gatis Zommers
"Jaunais laiks" kokzāģētavas vadītājs augstākā