Dundagas novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(57)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
1
Gunta Abaja
Tavam novadam Attīstības nodaļas vadītāja augstākā
2
13
Rudīte Baļķīte
Tavam novadam mūzikas skolotāja augstākā
3
4
Ēriks Bērzkalns
"Novadnieki" Mežzinis augstākā
4
12
Aiva Burnevica
Tavam novadam feldšere vidējā
5
13
Ināra Čaunāne
"Strādāsim kopā"   pamata
6
5
Baiba Dūda
Tavam novadam Pils direktore augstākā
7
6
Evita Ernštreite
Tavam novadam skolotāja augstākā
8
6
Visvaldis Feldmanis
"Strādāsim kopā"   vidējā
9
5
Asja Felta
Cilvēkiem! ģimenes ārsts augstākā
10
3
Aldis Felts
Cilvēkiem! izpilddirektors augstākā
11
2
Ilmārs Geige
"Strādāsim kopā" būvinženieris vidējā
12
3
Gunta Gintere
"Novadnieki" Valdes priekšsēdētāja vidējā
13
14
Jānis Gulbis
"Strādāsim kopā"   vidējā
14
11
Irina Jānberga
"Novadnieki" Audzinātāja augstākā
15
9
Ģirts Jānbergs
Cilvēkiem! šoferis vidējā
16
9
Vaira Kamara
Tavam novadam direktora vietniece audzināšanas darbā augstākā
17
1
Uldis Katlaps
Cilvēkiem! direktors augstākā
18
9
Edgars Kārklevalks
"Novadnieki" Īpašnieks vidējā
19
10
Aigars Kehers
Tavam novadam valdes loceklis vidējā
20
14
Guntis Kļaviņš
Tavam novadam Deputāts augstākā
21
6
Andris Kojro
Cilvēkiem! izpilddirektors augstākā
22
10
Aldis Kreicers
"Novadnieki" Valdes loceklis augstākā
23
12
Māris Kriķītis
Cilvēkiem! īpašnieks vidējā
24
7
Raitis Kristiņš
"Strādāsim kopā" vadītāja vietnieks augstākā
25
13
Baiba Laudāne
"Novadnieki" Grāmatvede augstākā
26
12
Tija Liepa
"Novadnieki" Zivju apstrādes ceha vadītāja augstākā
27
4
Imants Ludeviks
Tavam novadam īpašnieks pamata
28
9
Jānis Mauriņš
"Strādāsim kopā"   augstākā
29
14
Anita Nazarova
Cilvēkiem! Apdrošināšanas konsultante vidējā
30
2
Benita Ose
Cilvēkiem! priekšsēdētāja augstākā
31
8
Guntis Otomers
"Strādāsim kopā" īpašnieks vidējā
32
7
Dzintars Ozols
Tavam novadam vides inspektors augstākā
33
5
Elmārs Pēterhofs
"Novadnieki" Valdes loceklis augstākā
34
1
Guntis Pirvits
"Strādāsim kopā" valdes priekšsēdētājs vidējā
35
15
Uldis Puļķis
Tavam novadam Talsu pilsētas domes būvvaldes vadītājs augstākā
36
5
Valdis Rande
"Strādāsim kopā" vadītājs augstākā
37
8
Maira Remesa
Tavam novadam Meža resursu uzskaites speciāliste augstākā
38
4
Norika Rēriha
Cilvēkiem! direktora vietniece augstākā
39
10
Silva Rozenberga
"Strādāsim kopā" skolotāja augstākā
40
13
Beneventa Ružāne
Cilvēkiem! kultorgs augstākā
41
8
Regīna Rūmniece
"Novadnieki" Zivju apstrādes nozares vadītāja vidējā
42
12
Sandra Salceviča
"Strādāsim kopā" skolotāja augstākā
43
3
Una Sila
"Strādāsim kopā" skolotāja augstākā
44
2
Inora Sproģe
"Novadnieki" Direktore augstākā
45
11
Oskars Sproģis
Tavam novadam Sporta skolotājs augstākā
46
6
Smaida Šnikvalde
"Novadnieki" Kultūras centra vadītāja vidējā
47
14
Baiba Šuvcāne
"Novadnieki"   augstākā
48
4
Aija Tarlapa
"Strādāsim kopā" vadītāja augstākā
49
2
Dzintra Tauniņa
Tavam novadam skolotāja augstākā
50
11
Inga Upeniece
"Strādāsim kopā" privātpersonu darījumu vadītāja augstākā
51
10
Inese Ūdre
Cilvēkiem! direktora vietniece augstākā
52
7
Liene Ūdriņa
Cilvēkiem! direktore augstākā
53
11
Valerijs Vasiļjevs
Cilvēkiem! Valsts vides inspektors augstākā
54
7
Linda Vīksna
"Novadnieki" Direktore augstākā
55
3
Aigars Zadiņš
Tavam novadam īpašnieks augstākā
56
8
Imants Zingniks
Cilvēkiem! valdes priekšsēdētājs vidējā
57
1
Aldons Zumbergs
"Novadnieki" Padomes priekšsēdētājs. augstākā