Engures novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(70)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
13
Mudīte Bērziņa
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" vadītāja augstākā
2
8
Atis Bērziņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija direktora vietnieks saimniecības jomā vidējā
3
6
Svetlana Buraka
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas referente augstākā
4
2
Gatis Buraks
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Valdes priekšsēdētājs augstākā
5
14
Matīss Cīrulis
"DEMOKRĀTI.LV" students vidējā
6
3
Baiba Dorne
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" Personāla darbības daļas personāla vadītāja (Kurzeme, Zemgale) vidējā
7
6
Dace Dumbare
"DEMOKRĀTI.LV" Informātikas un sociālo zinātņu skolotāja augstākā
8
14
Irēna Dumbure
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"   vidējā
9
13
Baiba Dzelme
"DEMOKRĀTI.LV" juriste augstākā
10
15
Kaira Egle
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija skolotāja augstākā
11
8
Alvis Eglītis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" pašnodarbinātais vidējā
12
5
Normunds Eglītis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" pašnodarbinātais vidējā
13
3
Jānis Eriņš
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" projektu izstrādātājs augstākā
14
9
Kaspars Gailis
"DEMOKRĀTI.LV" tehniskais direktors vidējā
15
9
Mārcis Gulbis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija projektu vadītājs augstākā
16
18
Līga Hartpenga
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" projektu vadītāja vidējā
17
6
Olga Jefremova
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   augstākā
18
7
Ilze Jēkabsone
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija valdes locekle, mārketinga direktore vidējā
19
4
Anita Jonāne
"DEMOKRĀTI.LV" sociālā dienesta vadītāja augstākā
20
9
Ivars Juškēvics
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes priekšsēdētājs vidējā
21
2
Andris Kalnozols
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija priekšsēdētājs augstākā
22
4
Oskars Kambala
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija valdes priekšsēdētājs vidējā
23
12
Kaspars Kārkliņš
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" IT administrators augstākā
24
1
Gints Kellers
"DEMOKRĀTI.LV" valdes priekšsēdētājs augstākā
25
11
Diāna Kēviša
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes locekle vidējā
26
10
Uldis Kolkovskis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Investīciju un attīstības projektu nodaļas vadītājs augstākā
27
17
Jolanta Kraukle
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija tūrisma organizators augstākā
28
5
Inese Krūmiņa
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
29
11
Ģirts Krūmiņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija direktora vietnieks ES jautājumos augstākā
30
1
Laimonis Krūmiņš
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ražošanas vadītājs vidējā
31
13
Gunta Lāce
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija direktore augstākā
32
16
Ainārs Liepiņš
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija Īpašnieks augstākā
33
5
Māris Lipkins
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija valdes loceklis direktors augstākā
34
9
Visvaldis Lībietis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" mežsaimniecības inženieris augstākā
35
12
Rihards Locis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija būvvaldes vadītāja vietnieks augstākā
36
14
Guntis Lukševics
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" būvdarbu vadītājs augstākā
37
2
Andra Mančasa
"DEMOKRĀTI.LV" skolas direktore augstākā
38
6
Viktors Neilands
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija direktors augstākā
39
1
Ligita Nelsone
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" auditore augstākā
40
11
Ieva Oborenko
"DEMOKRĀTI.LV" valdes locekle vidējā
41
2
Elīna Ose
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" skolotāja augstākā
42
5
Viesturs Ošnieks
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" valdes priekšsēdētājs vidējā
43
4
Valda Pētersone
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktora vietniece augstākā
44
12
Arturs Pētersons
"DEMOKRĀTI.LV"   vidējā
45
1
Edmunds Pētersons
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" deputāts augstākā
46
10
Roberts Pētersons
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" deputāts (pensionārs) vidējā
47
7
Inita Pildiņa
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" direktores vietniece ārpusstundu darbā, angļu valodas skolotāja augstākā
48
11
Edgars Polis
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" students vidējā
49
5
Linards Priede
"DEMOKRĀTI.LV" tehniskais direktors, īpašnieks vidējā
50
10
Jānis Pūce
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija direktors augstākā
51
15
Inese Pūliņa
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" Bērnu tiesību un aizsardzības jautājumu metodiķe augstākā
52
3
Jānis Reķis
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija Īpašnieks augstākā
53
14
Aija Rudovska
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija rīkotājdirektore vidējā
54
16
Gita Rukse
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" sākumskolas skolotāja, logopēde augstākā
55
17
Romāns Silovs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktors vidējā
56
15
Artis Sils
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktors vidējā
57
3
Agnese Skudra
"DEMOKRĀTI.LV" namu pārzine augstākā
58
10
Ints Skudra
"DEMOKRĀTI.LV" Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs augstākā
59
3
Jānis Spulis
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   vidējā
60
2
Agris Stulbergs
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" tuvbraucējkapteinis vidējā
61
7
Guntis Stūrmanis
"DEMOKRĀTI.LV" īpašnieks vidējā
62
8
Normunds Šērs
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" direktors vidējā
63
6
Leons Učelnieks
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" mežsargs vidējā
64
4
Olita Ulmane
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" ģimenes ārsts augstākā
65
1
Gundars Važa
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un Tautas Partija priekšsēdētājs augstākā
66
13
Normunds Velps
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" priekšēdētāja p.i. vidējā
67
12
Jānis Veršāns
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība" darba aizsardzības speciālists augstākā
68
8
Ineta Vilde
"DEMOKRĀTI.LV" valdes priekšsēdētāja vidējā
69
4
Inese Vismane
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"   augstākā
70
7
Andris Zakalovskis
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" loģistikas direktors augstākā