Jaunpils novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(77)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
4
Dace Adiņa
Jaunpils - Viesatas sporta skolotāja augstākā
2
12
Dagmāra Altenburga
Jaunpils - Viesatas kafejnīcas vadītāja vidējā
3
6
Raivo Altenburgs
Jaunpils - Viesatas sagādnieks vidējā
4
8
Dainis Andersons
"Ozols" vadītājs augstākā
5
7
Līga Andreca
Jaunpils novadam pārdevēja vidējā
6
10
Maija Ansberga
Viesatām būt! audzēkne pamata
7
7
Dace Apsīte-Plezere
Mūsu novads Komunikācijas departamenta pārvaldes konsultante augstākā
8
9
Māris Augulis
"Ozols" pensionārs augstākā
9
11
Pēteris Baranovskis
Jaunpils - Viesatas aizdevumu daļas vadītājs augstākā
10
3
Līga Bierande
Viesatām būt! skolotāja augstākā
11
10
Ainārs Birģelis
Mūsu novads šoferis vidējā
12
7
Raimonds Blūmanis
Viesatām būt! bezdarbnieks pamata
13
3
Inese Cine
Jaunpils - Viesatas ārsta palīgs vidējā
14
5
Izidors Čepuls
"Ozols" šoferis vidējā
15
9
Ojārs Drengers
Jaunpils - Viesatas Valdes loceklis vidējā
16
4
Gatis Dzeguze
Mūsu novads īpašnieks,valdes priekšsēdētājs vidējā
17
11
Ieva Eižvertiņa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" valdes locekle vidējā
18
1
Ligita Gintere
Jaunpils - Viesatas Padomes priekšsēdētāja augstākā
19
5
Baiba Grāvīte
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" ražošanas daļas vadītāja augstākā
20
11
Monta Gulbe
Jaunpils novadam pārdevēja vidējā
21
2
Guntis Gulbis
Jaunpils - Viesatas Padomes priekšsēdētājs vidējā
22
5
Aigars Jakovels
Mūsu novads viceprezidents finanšu jautājumos, valdes loceklis augstākā
23
3
Arvīds Jakovels
Jaunpils novadam inženieris darba aizsardzības speciālists augstākā
24
11
Aivis Jansons
Viesatām būt! traktorists pamata
25
9
Ivars Jaucis
Jaunpils novadam individuālā darba veicējs vidējā
26
3
Kārlis Jēkabsons
"Ozols" vadītājs augstākā
27
8
Ina Jurēvica
Viesatām būt! pavāre vidējā
28
8
Uģis Kalps
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Zemes un ūdens resursu daļas vecākais inspektors augstākā
29
9
Agita Kalviņa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja augstākā
30
6
Uģis Kalviņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" zemnieks vidējā
31
13
Uldis Kalviņš
Viesatām būt! pašnodarbinātais vidējā
32
12
Gunta Kāle
Jaunpils novadam matemātikas skolotāja augstākā
33
10
Dzidra Krastiņa
Jaunpils - Viesatas Lauku attīstības speciālists augstākā
34
1
Inta Krūmiņa
Jaunpils novadam pārdevēja vidējā
35
7
Zita Krūmiņa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja augstākā
36
8
Jānis Krūmiņš
Jaunpils - Viesatas īpašnieks vidējā
37
5
Inga Laimiņa
Jaunpils novadam valdes locekle augstākā
38
1
Kaspars Leimanis
Mūsu novads direktors, valdes loceklis vidējā
39
14
Dina Liepa
Jaunpils novadam biroja vadītāja vidējā
40
2
Ginta Medne
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja augstākā
41
6
Anna Metla
"Ozols" vadītāja vidējā
42
6
Māris Metla
Mūsu novads Tirdznioecības pārstāvis vidējā
43
1
Zinta Mielava
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītāja augstākā
44
10
Aigars Mizga
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" valdes priekšēdētājs vidējā
45
12
Arnis Narbatovičs
Viesatām būt! pašnodarbinātais vidējā
46
3
Guntis Nikolajevs
Mūsu novads īpašnieks augstākā
47
4
Uldis Nikolajevs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" zemnieks augstākā
48
13
Lidija Pavlova
Jaunpils - Viesatas Labiekārtošanas darbu vadītāja augstākā
49
7
Velga Pavlovska
Jaunpils - Viesatas tehniķe vidējā
50
8
Daiga Petrova
Jaunpils novadam mājsaimniece vidējā
51
2
Mārīte Petrova
Jaunpils novadam galvenā grāmtvede vidējā
52
6
Aivars Petrovs
Viesatām būt! strādnieks vidējā
53
5
Andris Platacis
Viesatām būt! bezdarbnieks augstākā
54
16
Andris Prikazs
Jaunpils - Viesatas pārdevējs - konsultants augstākā
55
3
Ilze Rasa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" skolotāja augstākā
56
6
Mārtiņš Rasa
Jaunpils novadam harvastera operators pamata
57
2
Vilnis Rasa
Viesatām būt! īpašnieks vidējā
58
4
Knuts Rautseps
"Ozols" komercdirektors augstākā
59
12
Ramona Rozenberga
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" nav augstākā
60
4
Tālivaldis Rutkis
Viesatām būt! pašnodarbinātais vidējā
61
13
Austra Sipeniece
Jaunpils novadam pensionāre augstākā
62
8
Kaspars Sīmanis
Mūsu novads izpilddirektors vidējā
63
1
Agris Smelteris
"Ozols" valdes priekšsēdētājs vidējā
64
14
Veronika Smirnova
Jaunpils - Viesatas īpašniece vidējā
65
16
Ērika Stajuka
Jaunpils novadam pastniece vidējā
66
1
Ēriks Strautiņš
Viesatām būt! uzņēmējs vidējā
67
15
Antra Supe
Jaunpils novadam farmaceits-asistents augstākā
68
13
Anna Šteina
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" sanitāre vidējā
69
15
Sandra Šteina
Jaunpils - Viesatas bibliotēkas vadītāja vidējā
70
5
Kārlis Šteins
Jaunpils - Viesatas   pamata
71
4
Māris Šteins
Jaunpils novadam īpašnieks vidējā
72
7
Vairis Štolcers
"Ozols" vadītājs vidējā
73
2
Sandra Vārpiņa
Mūsu novads grāmatvede augstākā
74
10
Sandra Zariņa
Jaunpils novadam ēdināšanas daļas vadītāja vidējā
75
9
Gita Zeikmane
Mūsu novads veikala vadītāja vidējā
76
2
Vija Zīverte
"Ozols" Attīstības nodaļas vadītāja augstākā
77
9
Evita Žukovska
Viesatām būt! mājsaimniece vidējā