Ventspils novada dome
deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
N.
p.
k.
Nr.
sarak
stā
Vārds,Uzvārds
(62)
Dzimis
Partija/apvienība Darba vieta Amats Izglītība
1
9
Jānis Abakuks
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
2
11
Voldemārs Akmentiņš
Zaļo un Zemnieku savienība nodaļas vadītājs vidējā
3
8
Viesturs Ameļins
Zaļo un Zemnieku savienība enerģētiķis augstākā
4
1
Gunita Ansone
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" priekšsēdētāja augstākā
5
6
Aldis Aumalis
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētājs augstākā
6
17
Agris Āboliņš
Zaļo un Zemnieku savienība nekustamo īpašumu aģents augstākā
7
18
Andris Bernāns
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" mežsargs vidējā
8
13
Guntis Bērzkalns
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" tehniķis - operators vidējā
9
10
Dainis Blumbergs
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK brāķeris- tirgzinis vidējā
10
1
Gaidis Bože
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Valdes priekšsēdētājs vidējā
11
2
Dzidra Ceriņa
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK priekšsedētāja vidējā
12
13
Ilva Cērpa
Zaļo un Zemnieku savienība ģimenes ārste augstākā
13
12
Aivars Čaklis
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" sporta skolotājs augstākā
14
3
Māris Dadzis
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" priekšsēdētājs augstākā
15
16
Pēteris Elsts
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" priekšsēdētājs augstākā
16
11
Uldis Frīdenbergs
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" virsmežzinis augstākā
17
9
Džordžs Grants
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK ugunsdzēsējs- glābējs vidējā
18
8
Dzintra Grinberga
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK mežsardze augstākā
19
3
Andris Grundmanis
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" grāmatvedis augstākā
20
10
Iluta Hemke-Lapsiņa
Zaļo un Zemnieku savienība lauku attīstības speciāliste vidējā
21
9
Ligita Indriksone
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" valdes priekšsēdētāja augstākā
22
3
Jolanta Jakupāne
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Ventspils sektora vadītāja augstākā
23
3
Andris Jaunsleinis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdis vidējā
24
8
Aira Kajaka
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" priekšsēdētāja augstākā
25
12
Jānis Karss
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" klientu konsultants vidējā
26
4
Arno Kiršteins
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" sporta skolotājs augstākā
27
15
Raimonds Klestrovs
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašnieks pamata
28
5
Zigrīda Krauze
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" audzinātāja vidējā
29
2
Raitis Krūmiņš
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" priekšsēdētājs augstākā
30
17
Elita Kuģeniece
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" direktore augstākā
31
16
Mārīte Ķīvite
Zaļo un Zemnieku savienība bibliotēkas vadītāja vidējā
32
2
Mārtiņš Libkovskis
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs vidējā
33
1
Linda Liepiņa
"Tautas partija" sporta darbu organizatore vidējā
34
8
Dainis Lodiņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" sporta skolotājs augstākā
35
14
Guntis Mačtams
Zaļo un Zemnieku savienība skolotājs augstākā
36
14
Aigars Matisons
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" tirdzniecības pārstāvis Latvijā vidējā
37
6
Ģirts Mazistabs
Zaļo un Zemnieku savienība valdes loceklis vidējā
38
13
Lāsma Millere
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" bāriņtiesas priekšsēdētāja augstākā
39
1
Aivars Mucenieks
Zaļo un Zemnieku savienība priekšsēdētājs augstākā
40
1
Edgars Naudiņš
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktors augstākā
41
4
Ruta Pastare
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK lauku attīstības speciālists vidējā
42
5
Anita Pāvelsone
Zaļo un Zemnieku savienība skolotāja augstākā
43
11
Iveta Pete
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" kultūras menedžere vidējā
44
5
Gunda Pietuha
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" īpašniece - pārdevēja vidējā
45
6
Dace Pūpoliņa
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Veterinārārste augstākā
46
7
Liena Rancāne
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" vadītāja augstākā
47
4
Guntars Reķis
Zaļo un Zemnieku savienība strādnieks vidējā
48
14
Ginta Roderte
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" priekšsēdētāja augstākā
49
15
Īrisa Roze
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" izpilddirektore augstākā
50
7
Nellija Sileviča
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" skolas direktore augstākā
51
7
Skaidrīte Sproģe
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK sociālais darbinieks augstākā
52
10
Aiga Strazdiņa
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" sociālā dienesta vadītāja vidējā
53
9
Ineta Strazdiņa
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore vidējā
54
7
Ināra Sula
Zaļo un Zemnieku savienība darba vadītāja vidējā
55
4
Juris Šauriņš
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība" matemātikas un informātikas skolotājs augstākā
56
15
Valdis Šmēliņš
Zaļo un Zemnieku savienība vecākais inspektors augstākā
57
5
Normunds Treijs
"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Strādnieks pamata
58
2
Astrīda Valova
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore augstākā
59
12
Dainis Veidemanis
Zaļo un Zemnieku savienība vadītājs vidējā
60
18
Andris Veigulis
Zaļo un Zemnieku savienība mežzinis augstākā
61
10
Ārija Vīksne
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" direktore vidējā
62
6
Aivars Žeimunds
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija" sporta skolotājs augstākā