cvk
Skrīveru novads (6 saraksti, 70 kandidāti) (13 mandāti) statistika

KOPĀ NOVADAM
"Mēs Skrīveriem"
Skrīveri - mūsu novads.
VIENOTI SKRĪVERIEM
"Skrīveri - šodien un rīt"
"Savējie"