cvk
Apes novads (3 saraksti, 45 kandidāti) (13 mandāti) statistika

"Mēs - savam novadam"
Sadarbība
Novadnieki