cvk
Rugāju novads (5 saraksti, 71 kandidāti) (13 mandāti) statistika

"Tautas partija"
"Vienoti novadam"
"Atbalss"
Vienoti neatkarīgam novadam
Atbalstīsim savējos